CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & PHÁT TRIỂN THÉP VIỆT

VIET STEEL COMMERCE AND DEVELOPMENT JSC.

Sản phẩm

Sản phẩm

STT
 
Tên sản phẩm
 

Độ dài
(m)

Trọng lượng
(kg)

Giá chưa VAT
(đ/kg)

Giá có VAT
(đ/kg)

Tổng giá chưa VAT
(đ/kg)

Tổng giá có VAT
(đ/kg)

Đặt hàng
 

Thép chữ IH cán nóng ( IH-beam) SS400
1 I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m (56,8kg/m) 12m 681,6 16.082 17.690 10.961.369 12.057.504

Thép chữ IH cán nóng ( IH-beam) SS400
2 I 250 x 125 x 6 x 9 (29,6kg/m) POSCO 12m 355,2 15.627 17.190 5.550.806 6.105.888

Thép chữ IH cán nóng ( IH-beam) SS400
3 I 248 x 124 x 5 x 9 (25,7kg/m) 12m 308,4 15.627 17.190 4.819.450 5.301.396

Thép chữ IH cán nóng ( IH-beam) SS400
4 I 244 x 175 x 7 x 11 x 12m(44,1kg/m) 12m 529,2 16.264 17.890 8.606.718 9.467.388

Thép chữ IH cán nóng ( IH-beam) SS400
5 I 200 x 100 x 5,5 x 8 (21,3kg/m) POSCO 12m 255,6 16.082 17.690 4.110.513 4.521.564

Thép chữ IH cán nóng ( IH-beam) SS400
6 I 198 x 99 x 4,5 x 7 (18,2kg/m) POSCO 12m 218,4 16.082 17.690 3.512.269 3.863.496

Thép chữ IH cán nóng ( IH-beam) SS400
7 I 194 x 150 x 6 x 9 (30,6kg/m) POSCO 12m 367,2 16.082 17.690 5.905.244 6.495.768

Thép chữ IH cán nóng ( IH-beam) SS400
8 I 148 x 100 x 6 x 9 (21,1kg/m) POSCO 12m 253,2 15.809 17.390 4.002.862 4.403.148

Thép chữ IH cán nóng ( IH-beam) SS400
9 I 150 x 75 x 5 x 7 (14kg/m) POSCO 12m 168 15.809 17.390 2.655.927 2.921.520

Thép chữ IH cán nóng ( IH-beam) SS400
10 I 120x64x4,8x7,3 (11,5kg/m) China 6m 69 15.355 16.890 1.059.464 1.165.410

Thép chữ IH cán nóng ( IH-beam) SS400
11 I 100x55x4,5x7,2 (9,64kg/m) China 6m 57,84 15.355 16.890 888.107 976.918

Thép chữ IH cán nóng ( IH-beam) SS400
12 I 120x64x3,8 (8,38kg/m) China 6m 50,28 15.082 16.590 758.314 834.145

Thép chữ IH cán nóng ( IH-beam) SS400
13 I 100x55x3,6 (6,72kg/m) China 6m 40,32 15.082 16.590 608.099 668.909

Thép I AK
14 Thép I 120 x 64 x 4,8 x 7,3 (11,5kg/m) AK 6m 69 15.991 17.590 1.103.373 1.213.710

Thép I AK
15 Thép I 100 x 55 x 4,5 x 7,2 ( 9,46kg/m) AK 6m 56 15.991 17.590 895.491 985.040

Đang hiển thị 250 - 265 trong tổng số 265 kết quả