: Mở cửa từ 8h00 - 18h00 hàng ngày

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

Hotline: 0913 399839

Tel: 024.36983893

Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Fanpage

Thống kế Online

Tổng truy cập
0434982
Trong tháng
004281
Trong tuần
001503
Trong ngày
001085
Trực tuyến
000004

Thép tấm, lá, cuộn

Hỗ trợ bán hàng

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

Hotline: 0913 399839 | Tel: 024.36983893 | Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Giá chưa VAT Tổng giá chưa VAT Giá có VAT Tổng giá có VAT Đặt hàng
(m) (Kg) (Đ/Kg) (Đ/Kg)
1 Tấm 65G 6 x 1,54 x 6000mm 435,2 32.272₫ 14.044.774₫ 35.499₫ 15.449.252₫
2 Tấm 65G 14x1540 x 6000mm 1.015,5 32.272₫ 32.772.216₫ 35.499₫ 36.049.438₫
3 Tấm C45 20x1540x6000mm 1.450,6 26.363₫ 38.242.168₫ 28.999₫ 42.066.385₫
4 Tấm 65G 6ly x 1540 x 6000 435,2 32.272₫ 14.044.774₫ 35.499₫ 15.449.252₫
5 Tấm 65G 7 x 1540 x 6000mm 507,7 32.272₫ 16.384.494₫ 35.499₫ 18.022.944₫
6 Tấm 65G 8 x 1540 x 6000mm 580,3 32.272₫ 18.727.442₫ 35.499₫ 20.600.186₫
7 Tấm 65G 10 x 1540 x 6000mm 725,3 32.272₫ 23.406.882₫ 35.499₫ 25.747.570₫
8 Tấm 65G 12 x 1540 x 6000mm 870,4 32.272₫ 28.089.549₫ 35.499₫ 30.898.504₫
9 Tấm 65G 16 x 1540 x 6000mm 1.160,54 32.272₫ 37.452.947₫ 35.499₫ 41.198.242₫
10 Thép tấm SS400 3.0 x 1500x 6000mm 212 15.400₫ 3.264.800₫ 16.940₫ 3.591.280₫
11 Thép tấm SS400 4,0 x 1500 x 6000mm 282,6 15.200₫ 4.295.520₫ 16.720₫ 4.725.072₫
12 Thép tấm SS400 5,0 x 1500 x 6000mm 353,25 15.200₫ 5.369.400₫ 16.720₫ 5.906.340₫
13 Thép tấm SS400 6,0 x 1500 x 6000mm 423,9 15.000₫ 6.358.500₫ 16.500₫ 6.994.350₫
14 Thép tấm SS400 8,0 x 1500 x 6000mm 565 15.000₫ 8.475.000₫ 16.500₫ 9.322.500₫
15 Thép tấm SS400 10 x 1500 x 6000mm 706,5 15.000₫ 10.597.500₫ 16.500₫ 11.657.250₫
16 Thép tấm SS400 12 x 2000 x 6000mm 847,8 15.000₫ 12.717.000₫ 16.500₫ 13.988.700₫
17 Thép tấm SS400 14 x 2000 x 6000mm 1.318,8 16.300₫ 21.496.440₫ 17.930₫ 23.646.084₫
18 Thép tấm SS400 16 x 2000 x 6000mm 1.507,2 16.300₫ 24.567.360₫ 17.930₫ 27.024.096₫
19 Thép tấm SS400 18 x 2000 x 6000mm 1.695,6 16.300₫ 27.638.280₫ 17.930₫ 30.402.108₫
20 Thép tấm SS400 20 x 2000 x 6000mm 1.884 16.300₫ 30.709.200₫ 17.930₫ 33.780.120₫
21 Thép tấm SS400 22 x 2000 x 6000mm 2.072,4 16.500₫ 34.194.600₫ 18.150₫ 37.614.060₫
22 Thép tấm SS400 25x 2000 x 6000mm 2.355 16.500₫ 38.857.500₫ 18.150₫ 42.743.250₫
23 Thép tấm SS400 30 x2000 x6000mm 2.826 17.000₫ 48.042.000₫ 18.700₫ 52.846.200₫
24 Tấm SS400 35 x 2000 x 6000mm 3.297 17.091₫ 56.349.027₫ 18.800₫ 61.983.930₫
25 Thép tấm SS400 40 x 2000 x 6000mm 3.768 17.091₫ 64.398.888₫ 18.800₫ 70.838.777₫
26 Tấm SS400 50 x 2000 x 6000mm 4.710 17.727₫ 83.494.170₫ 19.500₫ 91.843.587₫
27 Thép tấm nhám 3 x 1500 x 6000mm 239,4 18.091₫ 4.330.985₫ 19.900₫ 4.764.084₫
28 Thép tấm nhám 4 x 1500 x 6000mm 309,6 18.091₫ 5.600.974₫ 19.900₫ 6.161.071₫
29 Thép tấm nhám 5 x 1500 x 6000mm 380,7 18.000₫ 6.852.600₫ 19.800₫ 7.537.860₫
30 Thép tấm nhám 6 x 1500 x 6000mm 450,9 18.000₫ 8.116.200₫ 19.800₫ 8.927.820₫
31 Thép tấm nhám 8 x 1500 x 6000mm 592,2 19.000₫ 11.251.800₫ 20.900₫ 12.376.980₫
32 Thép tấm nhám 2 x 1500 x 6000mm 168, 19.636₫ 3.298.848₫ 21.600₫ 3.628.733₫
33 Thép tấm nhám 10 x 1500 x 6000mm 6 733,5 19.000₫ 13.936.500₫ 20.900₫ 15.330.150₫
34 Tấm chịu nhiệtA515 8lyx2100x9000mm 904,32 24.182₫ 21.868.266₫ 26.600₫ 24.055.093₫
35 Tấm chịu nhiệt A515 10lyx2000x12000mm 1.130,4 24.182₫ 27.335.333₫ 26.600₫ 30.068.866₫
36 Tấm chịu nhiệt A515 6lyx2010x12000mm 628,24 24.182₫ 15.192.100₫ 26.600₫ 16.711.310₫
37 Tấm chịu nhiệt A515 12lyx2000x12000mm 2.260,8 24.182₫ 54.670.666₫ 26.600₫ 60.137.732₫
38 Tấm chịu nhiệt A515 14lyx2000x12000mm 2.637,6 24.182₫ 63.782.443₫ 26.600₫ 70.160.688₫
39 Tấm chịu nhiệt A515 16lyx2000x12000mm 3.014,4 24.182₫ 72.894.221₫ 26.600₫ 80.183.643₫
40 Tấm chịu nhiệt A515 20lyx2000x12000mm 3.768 25.273₫ 95.228.664₫ 27.800₫ 104.751.530₫
41 Tấm chịu nhiệt A515 22lyx2000x12000mm 4.144,8 24.182₫ 100.229.554₫ 26.600₫ 110.252.509₫
42 Tấm chịu nhiệt A515 25lyx2000x12000mm 4.71 25.273₫ 11.903.583₫ 27.800₫ 13.093.941₫
43 Tấm Q345B 80x2000x6000mm 7.536 14.182₫ 106.875.552₫ 15.600₫ 117.563.107₫
44 Tấm Q345B 70x2000x6000mm 6.594 14.182₫ 93.516.108₫ 15.600₫ 102.867.719₫
45 Tam Q345B 60x2000x6000mm 5.652 13.636₫ 77.070.672₫ 15.000₫ 84.777.739₫
46 Tấm Q345B 50 x 2000 x 12000mm 9.42 13.182₫ 12.417.444₫ 14.500₫ 13.659.188₫
47 Tam Q345B 40x2000x12000mm 3.768 12.909₫ 48.641.112₫ 14.200₫ 53.505.223₫
48 Tấm Q345B 36x2000x12000mm 6.782,4 12.909₫ 87.554.002₫ 14.200₫ 96.309.402₫
49 Tấm Q345B 32x2000x12000mm 6.028,8 12.909₫ 77.825.779₫ 14.200₫ 85.608.357₫
50 Tấm Q345B 30x2000x12000mm 2.543 12.636₫ 32.133.348₫ 13.900₫ 35.346.683₫
51 Tấm Q345B 28x2000x12000mm 5.275,2 12.636₫ 66.657.427₫ 13.900₫ 73.323.170₫
52 Tấm Q345B 26x2000x12000mm 4.898,4 12.818₫ 62.787.691₫ 14.100₫ 69.066.460₫
53 Tấm Q345B 25x2000x12000mm 4.71 12.636₫ 5.951.556₫ 13.900₫ 6.546.712₫
54 Tấm Q345B 22x2000x12000mm 4.144,8 12.636₫ 52.373.693₫ 13.900₫ 57.611.062₫
55 Tam Q345B 24x2000x12000mm 4.521,6 12.818₫ 57.957.869₫ 14.100₫ 63.753.656₫
56 Tấm Q345B 20x2000x12000mm 3.768 12.636₫ 47.612.448₫ 13.900₫ 52.373.693₫
57 Tam Q345B 18 x 2000 x 12000mm 3.391,2 12.636₫ 42.851.203₫ 13.900₫ 47.136.324₫
58 Tấm Q345B 16x2000x12000mm 3.014,4 12.636₫ 38.089.958₫ 13.900₫ 41.898.954₫
59 Tấm Q345B 14x2000x12000mm 2.637,6 12.636₫ 33.328.714₫ 13.900₫ 36.661.585₫
60 Tấm Q345B 12x2000x12000mm 1.017,36 12.636₫ 12.855.361₫ 13.900₫ 14.140.897₫
61 Tấm Q345B 10x1500x6000mm 847,8 12.000₫ 10.173.600₫ 13.200₫ 11.190.960₫
62 Tấm Q345B 8x1500x6000mm 565,2 12.000₫ 6.782.400₫ 13.200₫ 7.460.640₫
63 Tấm Q345B 6x1800x6000mm 508,68 12.000₫ 6.104.160₫ 13.200₫ 6.714.576₫
64 Tấm Q345B 4x1500x6000mm 282,6 12.000₫ 3.391.200₫ 13.200₫ 3.730.320₫
65 Tam Q345B 150x2000x6000mm 14130,0 15.727₫ 222.222.510₫ 17.300₫ 244.444.761₫
66 Tam Q345B 120x2000x6000mm 11304,0 15.727₫ 177.778.008₫ 17.300₫ 195.555.809₫
67 Tam Q345B 100x2000x6000mm 9420,0 14.636₫ 137.871.120₫ 16.100₫ 151.658.232₫
68 Thép lá cán nguội 0.5 x 1000x 2000mm 7,9 20.000₫ 158.000₫ 22.000₫ 173.800₫
69 Thép lá cán nguội 0,6x1250 x 2500mm 14,7 20.000₫ 294.000₫ 22.000₫ 323.400₫
70 Thép lá cán nguội 1.0 x 1250 x 2500mm 24,53 20.000₫ 490.600₫ 22.000₫ 539.660₫
71 Thép lá cán nguội 1,2 x 1000 x 2000mm 20,5 20.000₫ 410.000₫ 22.000₫ 451.000₫
72 Thép lá cán nguội 1,5 x 1250 x 2500mm 36,79 20.000₫ 735.800₫ 22.000₫ 809.380₫
73 Thép lá SS400 2,0 x 1250 x2500mm 49,06 18.182₫ 892.009₫ 20.000₫ 981.210₫
74 Thép lá SS400 2,5 x 1250 x 2500mm 61,3 18.182₫ 1.114.557₫ 20.000₫ 1.226.012₫

Top

 (0) 0913399839