: Mở cửa từ 8h00 - 18h00 hàng ngày

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

Hotline: 0913 399839

Tel: 024.36983893

Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Fanpage

Thống kế Online

Tổng truy cập
0447442
Trong tháng
005419
Trong tuần
001269
Trong ngày
000094
Trực tuyến
000003

Sản phẩm Thép cung cấp

Hỗ trợ bán hàng

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

Hotline: 0913 399839 | Tel: 024.36983893 | Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Giá chưa VAT Tổng giá chưa VAT Giá có VAT Tổng giá có VAT Đặt hàng
(m) (Kg) (Đ/Kg) (Đ/Kg)
1 Dầm tổ hợp từ tấm 4 -16mm SS400 1 23.091₫ 23.091₫ 25.400₫ 25.400₫
2 Dầm tổ hợp từ tấm 18 -30mm SS400 1 23.636₫ 23.636₫ 26.000₫ 26.000₫
3 C50-160 x 2-4mm SS400 1 20.182₫ 20.182₫ 22.200₫ 22.200₫
4 U50 - U160 x 2-4mm SS400 6 1 20.091₫ 20.091₫ 22.100₫ 22.100₫
5 Lập là độ dầy từ 1.0mm - 2mm 3 1 28.182₫ 28.182₫ 31.000₫ 31.000₫
6 Lập là độ dầy 2.5 mm-12mm 3 1 18.363₫ 18.363₫ 20.199₫ 20.199₫
7 Bản mã các loại từ 2mm-12mm 1 18.000₫ 18.000₫ 19.800₫ 19.800₫
8 Bản mã các loại từ 14mm-16mm 1 19.182₫ 19.182₫ 21.100₫ 21.100₫
9 Bản mã các loại từ 18mm-25mm 1 19.636₫ 19.636₫ 21.600₫ 21.600₫
10 Bản mã các loại từ 30mm-120mm 1 22.636₫ 22.636₫ 24.900₫ 24.900₫
11 Ray P11x80.5x66x32x7x6000mm 6 67,2 19.636₫ 1.319.539₫ 21.600₫ 1.451.493₫
12 Ray P18x90x80x40x10x8000mm 8 144,48 19.636₫ 2.837.009₫ 21.600₫ 3.120.710₫
13 Ray P24x107x92x51x10.9x10000mm(55Q) 8 195,7 19.636₫ 3.842.765₫ 21.600₫ 4.227.042₫
14 Ray P43x140x114x70x14.5x12500mm (71Mn) 12,5 558,12 20.636₫ 11.517.364₫ 22.700₫ 12.669.101₫
15 Ray P38x134x114x68x13x12500mm 12,5 484,13 20.636₫ 9.990.507₫ 22.700₫ 10.989.557₫
16 Ray QU70x120x120x70x28x12000mm (71Mn) 12 633,6 22.090₫ 13.996.224₫ 24.299₫ 15.395.846₫
17 Ray QU80x130x130x80x32x12000mm 12 764,28 22.090₫ 16.882.945₫ 24.299₫ 18.571.240₫
18 Ray P30x108x108x60.3x12.3x10000mm 1 301 19.818₫ 5.965.218₫ 21.800₫ 6.561.740₫
19 Ray P15x6000mm 6 9 19.818₫ 178.362₫ 21.800₫ 196.198₫
20 Ray P50x12500mm (71Mn) 12,5 643,88 20.636₫ 13.287.108₫ 22.700₫ 14.615.818₫
21 Ray QU100x12000mm (71Mn) 12 1.067,52 21.545₫ 22.999.718₫ 23.700₫ 25.299.690₫
22 Ray QU120x12000mm (71Mn) 12 1.717,2 21.545₫ 36.997.074₫ 23.700₫ 40.696.781₫
23 Ray P30x8000mm (Q235B) 8 24 19.091₫ 458.184₫ 21.000₫ 504.002₫
24 Ray P24x8000mm (Q235B) 8 192 19.091₫ 3.665.472₫ 21.000₫ 4.032.019₫
25 Thép tròn cuộn D 6 Hòa Phát 1 15.900₫ 15.900₫ 17.490₫ 17.490₫
26 SWRM12 D 8 Hòa Phát 1 15.900₫ 15.900₫ 17.490₫ 17.490₫
27 SWRM12 D 10 Hòa Phát 1 16.273₫ 16.273₫ 17.900₫ 17.900₫
28 CT3 D6 Tisco 1 15.900₫ 15.900₫ 17.490₫ 17.490₫
29 CT3 F8mm Tisco 1 15.900₫ 15.900₫ 17.490₫ 17.490₫
30 D14-D32 CB300 - VGS, Tisco, Hoà Phát, Việt úc 11,7 1 15.600₫ 15.600₫ 17.160₫ 17.160₫
31 D12 CB300 - VGS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 10,38 15.727₫ 163.246₫ 17.300₫ 179.571₫
32 D10 CB300 - VGS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 7,21 15.800₫ 113.918₫ 17.380₫ 125.310₫
33 D10 CB400V - VGS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 7,21 16.000₫ 115.360₫ 17.600₫ 126.896₫
34 D12 CB400V - VGS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 10,38 15.950₫ 165.561₫ 17.545₫ 182.117₫
35 D14 - D32 CB400V VGS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 1.0 15.900₫ 159.000₫ 17.490₫ 174.900₫
36 D12 Gr60(CIII) - VGS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 10,4 15.909₫ 165.454₫ 17.500₫ 181.999₫
37 D13 - D36 Gr60(CIII) - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 15.900₫ 0₫ 17.490₫ 0₫
38 D36 SD295 - Tisco, VPS, Hoà phát, Việt úc 11,7 93,4 15.900₫ 1.485.060₫ 17.490₫ 1.633.566₫
39 S45C D40 x 6m 6 60,41 18.636₫ 1.125.801₫ 20.500₫ 1.238.381₫
40 S45C D50 x 6m 6 92,4 18.636₫ 1.721.966₫ 20.500₫ 1.894.163₫
41 S45C D55 x 6m 6 113 18.636₫ 2.105.868₫ 20.500₫ 2.316.455₫
42 C45 D 26 x 6m 6 25,9 18.636₫ 482.672₫ 20.500₫ 530.940₫
43 S45C D48 x 6m 85,22 18.636₫ 1.588.160₫ 20.500₫ 1.746.976₫
44 S45C F 250 x 6m 6 2.312 19.273₫ 44.559.176₫ 21.200₫ 49.015.094₫
45 S45C F 260 x 6m 6 2.5 19.273₫ 481.825₫ 21.200₫ 530.008₫
46 S45C F 270 x 6m 6 2.697 19.273₫ 51.979.281₫ 21.200₫ 57.177.209₫
47 S45C F 280 x 6m 6 2.9 19.727₫ 572.083₫ 21.700₫ 629.291₫
48 S45C F 300 x 6m 6 3.33 19.727₫ 6.569.091₫ 21.700₫ 7.226.000₫
49 Tấm 65G 6 x 1,54 x 6000mm 435,2 32.272₫ 14.044.774₫ 35.499₫ 15.449.252₫
50 Tấm 65G 14x1540 x 6000mm 1.015,5 32.272₫ 32.772.216₫ 35.499₫ 36.049.438₫
51 Tấm C45 20x1540x6000mm 1.450,6 26.363₫ 38.242.168₫ 28.999₫ 42.066.385₫
52 Tấm 65G 6ly x 1540 x 6000 435,2 32.272₫ 14.044.774₫ 35.499₫ 15.449.252₫
53 Tấm 65G 7 x 1540 x 6000mm 507,7 32.272₫ 16.384.494₫ 35.499₫ 18.022.944₫
54 Tấm 65G 8 x 1540 x 6000mm 580,3 32.272₫ 18.727.442₫ 35.499₫ 20.600.186₫
55 Tấm 65G 10 x 1540 x 6000mm 725,3 32.272₫ 23.406.882₫ 35.499₫ 25.747.570₫
56 Tấm 65G 12 x 1540 x 6000mm 870,4 32.272₫ 28.089.549₫ 35.499₫ 30.898.504₫
57 Tấm 65G 16 x 1540 x 6000mm 1.160,54 32.272₫ 37.452.947₫ 35.499₫ 41.198.242₫
58 D26 - D60 x 3.8-5.5mm C20 Duc 6 1 23.636₫ 23.636₫ 26.000₫ 26.000₫
59 D76 - D 219 x 4.5 - 12.0mm C20 đúc 6 1 23.272₫ 23.272₫ 25.599₫ 25.599₫
60 D 141.3 x 3.96m ống hàn 6 80,47 19.545₫ 1.572.786₫ 21.500₫ 1.730.065₫
61 D 141.3 x 4.78 ống hàn 6 96,55 19.364₫ 1.869.594₫ 21.300₫ 2.056.554₫
62 D168 x 3.96 ống hàn 6 96,11 19.545₫ 1.878.470₫ 21.500₫ 2.066.317₫
63 D168 x 4.78 ống hàn 6 115,44 19.364₫ 2.235.380₫ 21.300₫ 2.458.918₫
64 D219 x 3.96 ống hàn 6 126,06 19.364₫ 2.441.026₫ 21.300₫ 2.685.128₫
65 D219 x 4.78 ống hàn 6 151,58 19.364₫ 2.935.195₫ 21.300₫ 3.228.715₫
66 D219 x 5.16 ống hàn 6 163,34 19.364₫ 3.162.916₫ 21.300₫ 3.479.207₫
67 D219 x 6.35 ống hàn 6 199,89 19.364₫ 3.870.670₫ 21.300₫ 4.257.737₫
68 D325 x 6.35 ống hàn 6 299,38 19.636₫ 5.878.626₫ 21.600₫ 6.466.488₫
69 D355 x 6.35 ống hàn 6 21.327,6 19.636₫ 418.788.754₫ 21.600₫ 460.667.629₫
70 D273 x 6.35 ống hàn 6 250,53 19.636₫ 4.919.407₫ 21.600₫ 5.411.348₫
71 D273,1 x 5.56 ống hàn 6 220,1 19.636₫ 4.321.884₫ 21.600₫ 4.754.072₫
72 D355,6 x 7.92 ống hàn 6 407,43 19.636₫ 8.000.295₫ 21.600₫ 8.800.325₫
73 D355,6 x 9.53 ống hàn 6 487,98 19.636₫ 9.581.975₫ 21.600₫ 10.540.173₫
74 D406,4 x 8,18 ống hàn 6 481,97 20.090₫ 9.682.777₫ 22.099₫ 10.651.055₫
75 D 508 x 6.35 ống hàn 6 471,12 21.545₫ 10.150.280₫ 23.700₫ 11.165.308₫
76 D609.6 x 9,5 ống hàn 6 843,51 21.545₫ 18.173.423₫ 23.700₫ 19.990.765₫
77 D159 x 6.5 ống đúc 12 293,33 23.636₫ 6.933.148₫ 26.000₫ 7.626.463₫
78 D168,3 x 7.11 ống đúc 6.0 169,57 23.636₫ 4.007.957₫ 26.000₫ 4.408.752₫
79 D141.3 x 6.55 ống đúc 6 130,56 23.636₫ 3.085.916₫ 26.000₫ 3.394.508₫
80 D114.3 x 6.02 ống đúc 6 96,42 23.272₫ 2.243.886₫ 25.599₫ 2.468.275₫
81 D219.1 x 8.18 ống đúc 6 255,18 23.636₫ 6.031.434₫ 26.000₫ 6.634.578₫
82 D219.1 x 10.31 ống đúc 6.0 318,36 23.636₫ 7.524.757₫ 26.000₫ 8.277.233₫
83 D273 x 9.27 ống đúc 6.0 361,68 23.636₫ 8.548.668₫ 26.000₫ 9.403.535₫
84 D323.9 x 10.31ống đúc 11,8 478,14 23.636₫ 11.301.317₫ 26.000₫ 12.431.449₫
85 D508 x 9.53 ống đúc 6 702,54 23.636₫ 16.605.235₫ 26.000₫ 18.265.759₫
86 D508 x 12.7 ống đúc 6 930,3 23.636₫ 21.988.571₫ 26.000₫ 24.187.428₫
87 D610 x 9.53 ống đúc 6 846,3 23.909₫ 20.234.187₫ 26.300₫ 22.257.605₫
88 D610 x 14.3 ống đúc 6 1.259,82 23.909₫ 30.121.036₫ 26.300₫ 33.133.140₫
89 D457.2 x 7.92 Ống đúc 6.0 526,26 23.727₫ 12.486.571₫ 26.100₫ 13.735.228₫
90 D457.2 x 9.53 ống đúc 6.0 630,96 23.727₫ 14.970.788₫ 26.100₫ 16.467.867₫
91 F 21,2 x 1,9 mạ 6 5,484 28.727₫ 157.539₫ 31.600₫ 173.293₫
92 F 26,65 x 2,1 mạ 6 7,704 28.727₫ 221.313₫ 31.600₫ 243.444₫
93 F 33,5 x 2,3 mạ 6 10,722 28.273₫ 303.143₫ 31.100₫ 333.457₫
94 F 42,2 x 2,3 mạ 6 13,56 28.000₫ 379.680₫ 30.800₫ 417.648₫
95 F 48,1 x 2,5 mạ 6 16,98 28.000₫ 475.440₫ 30.800₫ 522.984₫
96 F 59,9 x 2,6 mạ 6 22,158 27.545₫ 610.342₫ 30.300₫ 671.376₫
97 F 75,6 x 2,9 mạ 6 31,368 27.273₫ 855.499₫ 30.000₫ 941.049₫
98 F 88,3 x 2,9 mạ 6 36,828 27.545₫ 1.014.427₫ 30.300₫ 1.115.870₫
99 F 113,5 x 3,2 mạ 6 52,578 27.273₫ 1.433.960₫ 30.000₫ 1.577.356₫
100 F 21.2 x 1.9 6 5,48 18.000₫ 98.640₫ 19.800₫ 108.504₫
101 F 26.6 x 2.1 6 7,7 18.000₫ 138.600₫ 19.800₫ 152.460₫
102 F 33.5 x 2.0 6 9,32 18.000₫ 167.760₫ 19.800₫ 184.536₫
103 F 33.5 x 2.3 6 10,72 18.000₫ 192.960₫ 19.800₫ 212.256₫
104 F 42.2 x 2.3 6 13,56 18.000₫ 244.080₫ 19.800₫ 268.488₫
105 F 48.1 x 2.5 6 16,98 18.000₫ 305.640₫ 19.800₫ 336.204₫
106 F 48.4 x 3.2 6 21,42 18.000₫ 385.560₫ 19.800₫ 424.116₫
107 F 59.9 x 2.6 6 1 18.000₫ 18.000₫ 19.800₫ 19.800₫
108 F 75.6 x 2.9 x 6 6 31,37 18.000₫ 564.660₫ 19.800₫ 621.126₫
109 F 88.3 x 2.9 x 6m 6 36,83 18.000₫ 662.940₫ 19.800₫ 729.234₫
110 F 113.5 x 3.2 x 6m 6 52,58 18.000₫ 946.440₫ 19.800₫ 1.041.084₫
111 F 113,5 x 2.5 x 6m 6 41,06 18.000₫ 739.080₫ 19.800₫ 812.988₫
112 F 21,2 x 2,0 x 6m 6 5,682 18.000₫ 102.276₫ 19.800₫ 112.504₫
113 F 21,2 x 2,6 x 6m 6 7,26 18.000₫ 130.680₫ 19.800₫ 143.748₫
114 HV 25 x 50 x 0.9 6 6,18 19.636₫ 121.350₫ 21.600₫ 133.486₫
115 HV 25 x 50 x 1.1 6 7,5 19.636₫ 147.270₫ 21.600₫ 161.997₫
116 HV 25 x 50 x 1.2 6 8,15 19.636₫ 160.033₫ 21.600₫ 176.037₫
117 HV 25 x 50 x 2.0 6 13,23 18.000₫ 238.140₫ 19.800₫ 261.954₫
118 HV 30 x 30 x 0.8 6 4,38 19.636₫ 86.006₫ 21.600₫ 94.606₫
119 HV 30 x 30 x 1.1 6 5,94 19.636₫ 116.638₫ 21.600₫ 128.302₫
120 HV 30 x 30 x 1.4 6 7,47 19.636₫ 146.681₫ 21.600₫ 161.349₫
121 HV 30 x 30 x 1.8 6 9,44 18.636₫ 175.924₫ 20.500₫ 193.516₫
122 HV 30 x 30 x 2.0 6 10,4 18.000₫ 187.200₫ 19.800₫ 205.920₫
123 HV 30 x 60 x 0.9 6 7,45 19.636₫ 146.288₫ 21.600₫ 160.917₫
124 HV 30 x 60 x 1.0 6 8,25 13.636₫ 112.497₫ 15.000₫ 123.747₫
125 HV 30 x 60 x 1.1 6 9,05 13.636₫ 123.406₫ 15.000₫ 135.746₫
126 HV 20 x 30 x 1.2 6 5,33 19.636₫ 104.660₫ 21.600₫ 115.126₫
127 HV 30 x 60 x 2.8 6 21,97 13.636₫ 299.583₫ 15.000₫ 329.541₫
128 HV 30 x 60 x 3.0 6 23,4 13.636₫ 319.082₫ 15.000₫ 350.991₫
129 HV 40 x 40 x 0.8 6 5,88 13.636₫ 80.180₫ 15.000₫ 88.198₫
130 HV 40 x 40 x 0.9 6 6,6 13.636₫ 89.998₫ 15.000₫ 98.997₫
131 HV 40 x 40 x 1.1 6 8,02 13.636₫ 109.361₫ 15.000₫ 120.297₫
132 HV 40 x 40 x 1.8 6 12,83 13.636₫ 174.950₫ 15.000₫ 192.445₫
133 HV 40 x 40 x 2.5 6 17,43 13.636₫ 237.675₫ 15.000₫ 261.443₫
134 HV 40 x 40 x 2.8 6 19,33 13.636₫ 263.584₫ 15.000₫ 289.942₫
135 HV 40 x 40 x 3.0 6 20,57 13.636₫ 280.493₫ 15.000₫ 308.542₫
136 HV 20 x 20 x 0.7 6 2,53 13.636₫ 34.499₫ 15.000₫ 37.949₫
137 HV 20 x 20 x 1.1 6 3,87 13.636₫ 52.771₫ 15.000₫ 58.048₫
138 HV 20 x 30 x 0.9 6 4,06 13.636₫ 55.362₫ 15.000₫ 60.898₫
139 HV 20 x 30 x 1.0 6 4,48 13.636₫ 61.089₫ 15.000₫ 67.198₫
140 HV 20 x 30 x 1.1 6 4,91 13.636₫ 66.953₫ 15.000₫ 73.648₫

Top

 (0) 0913399839