: Mở cửa từ 8h00 - 18h00 hàng ngày

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

Hotline: 0913 399839

Tel: 024.36983893

Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Fanpage

Thống kế Online

Tổng truy cập
0080221
Trong tháng
007418
Trong tuần
000379
Trong ngày
000135
Trực tuyến
000013

Sản phẩm Thép cung cấp

Hỗ trợ bán hàng

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

Hotline: 0913 399839 | Tel: 024.36983893 | Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Giá chưa VAT Tổng giá chưa VAT Giá có VAT Tổng giá có VAT Đặt hàng
(m) (Kg) (Đ/Kg) (Đ/Kg)
1 ISP Type IV( 400x170x15.5) 12 913,2 16.818₫ 15.358.198₫ 18.500₫ 16.894.017₫
2 ISP Type III (400x 125 x 13) 7 420,09 20.000₫ 8.401.800₫ 22.000₫ 9.241.980₫
3 Dầm tổ hợp từ tấm 4 -16mm SS400 1 27.364₫ 27.364₫ 30.100₫ 30.100₫
4 Dầm tổ hợp từ tấm 18 -30mm SS400 1 27.455₫ 27.455₫ 30.201₫ 30.201₫
5 XG 19 3mm x 1500 x 2000 27,45 19.091₫ 524.048₫ 21.000₫ 576.453₫
6 XG 42 2 x 1250x cuộn 1 19.091₫ 19.091₫ 21.000₫ 21.000₫
7 XG 20 4mm x 1500 x 2000 36,6 19.091₫ 698.731₫ 21.000₫ 768.604₫
8 XG 21 5mm x 1500 x 2000 45,78 19.091₫ 873.986₫ 21.000₫ 961.385₫
9 XG22: 6mm x 1500 x 2000 54,93 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
10 XG24: 8mm x 1500 x 2000 94,17 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
11 C50-160 x 2-4mm SS400 1 15.909₫ 15.909₫ 17.500₫ 17.500₫
12 U50 - U160 x 2-4mm SS400 6 1 15.909₫ 15.909₫ 17.500₫ 17.500₫
13 Lập là độ dầy từ 1.0mm - 2mm 3 1 17.273₫ 17.273₫ 19.000₫ 19.000₫
14 Lập là độ dầy 2.5 mm-12mm 3 1 15.909₫ 15.909₫ 17.500₫ 17.500₫
15 Bản mã các loại từ 2mm-12mm 1 15.909₫ 15.909₫ 17.500₫ 17.500₫
16 Bản mã các loại từ 14mm-16mm 1 15.909₫ 15.909₫ 17.500₫ 17.500₫
17 Bản mã các loại từ 18mm-25mm 1 15.909₫ 15.909₫ 17.500₫ 17.500₫
18 Bản mã các loại từ 30mm-120mm 1 17.273₫ 17.273₫ 19.000₫ 19.000₫
19 Ray P11x80.5x66x32x7x6000mm 6 67,2 16.818₫ 1.130.170₫ 18.500₫ 1.243.187₫
20 Ray P18x90x80x40x10x8000mm 8 144,48 16.818₫ 2.429.865₫ 18.500₫ 2.672.851₫
21 Ray P24x107x92x51x10.9x10000mm(55Q) 8 195,7 16.818₫ 3.291.283₫ 18.500₫ 3.620.411₫
22 Ray P43x140x114x70x14.5x12500mm (71Mn) 12,5 558,12 17.727₫ 9.893.793₫ 19.500₫ 10.883.173₫
23 Ray P38x134x114x68x13x12500mm 12,5 484,13 17.727₫ 8.582.173₫ 19.500₫ 9.440.390₫
24 Ray QU70x120x120x70x28x12000mm (71Mn) 12 633,6 18.636₫ 11.807.770₫ 20.500₫ 12.988.547₫
25 Ray QU80x130x130x80x32x12000mm 12 764,28 18.636₫ 14.243.122₫ 20.500₫ 15.667.434₫
26 Ray P30x108x108x60.3x12.3x10000mm 1 301 17.727₫ 5.335.827₫ 19.500₫ 5.869.410₫
27 Ray P15x6000mm 6 9 16.818₫ 151.362₫ 18.500₫ 166.498₫
28 Ray P50x12500mm (71Mn) 12,5 643,88 17.727₫ 11.414.061₫ 19.500₫ 12.555.467₫
29 Ray QU100x12000mm (71Mn) 12 1.067,52 18.636₫ 19.894.303₫ 20.500₫ 21.883.733₫
30 Ray QU120x12000mm (71Mn) 12 1.717,2 20.000₫ 34.344.000₫ 22.000₫ 37.778.400₫
31 Ray P30x8000mm (Q235B) 8 24 16.818₫ 403.632₫ 18.500₫ 443.995₫
32 Ray P24x8000mm (Q235B) 8 192 16.818₫ 3.229.056₫ 18.500₫ 3.551.962₫
33 S45C F14x6m 6 7,6 16.364₫ 124.366₫ 18.000₫ 136.803₫
34 S45C F16 x 6m 6 9,8 16.364₫ 160.367₫ 18.000₫ 176.404₫
35 S45C F 18 x 6m 6 12,2 16.364₫ 199.641₫ 18.000₫ 219.605₫
36 S45C F 20 x 6m 6 15,2 16.364₫ 248.733₫ 18.000₫ 273.606₫
37 S45C F 22 x 6m 6 18,5 16.364₫ 302.734₫ 18.000₫ 333.007₫
38 S45C F 24 x 6m 6 22 16.364₫ 360.008₫ 18.000₫ 396.009₫
39 S45C F 25 x 6m 6 24 16.364₫ 392.736₫ 18.000₫ 432.010₫
40 S45C F 28 x 6m 6 29,5 16.364₫ 482.738₫ 18.000₫ 531.012₫
41 S45C F 30 x 6m 6 33,7 16.364₫ 551.467₫ 18.000₫ 606.613₫
42 S45C F 35 x 6m 6 46,5 16.364₫ 760.926₫ 18.000₫ 837.019₫
43 S45C F 36 x 6m 6 48,5 16.364₫ 793.654₫ 18.000₫ 873.019₫
44 S45C F 40 x 6m 6 6 16.364₫ 98.184₫ 18.000₫ 108.002₫
45 S45C F 42 x 6m 6 62 16.364₫ 1.014.568₫ 18.000₫ 1.116.025₫
46 S45C F 45 x 6m 6 76,5 16.364₫ 1.251.846₫ 18.000₫ 1.377.031₫
47 S45C F 50 x 6m 6 92,4 16.364₫ 1.512.034₫ 18.000₫ 1.663.237₫
48 S45C F 55 x 6m 6 113 16.364₫ 1.849.132₫ 18.000₫ 2.034.045₫
49 S45C F 60 x 6m 6 135,5 16.364₫ 2.217.322₫ 18.000₫ 2.439.054₫
50 S45C F 65 x 6m 6 157 16.364₫ 2.569.148₫ 18.000₫ 2.826.063₫
51 S45C F 70 x 6m 6 183 16.364₫ 2.994.612₫ 18.000₫ 3.294.073₫
52 S45C F 75 x 6m 6 211,01 16.364₫ 3.452.968₫ 18.000₫ 3.798.264₫
53 S45C F 80 x 6m 6 237,8 16.364₫ 3.891.359₫ 18.000₫ 4.280.495₫
54 S45C F 85 x 6m 6 273 16.364₫ 4.467.372₫ 18.000₫ 4.914.109₫
55 S45C F 90 x 6m 6 297,6 16.364₫ 4.869.926₫ 18.000₫ 5.356.919₫
56 S45C F 100 x 6m 6 375 16.364₫ 6.136.500₫ 18.000₫ 6.750.150₫
57 S45C F 120 x 6m 6 525,6 16.364₫ 8.600.918₫ 18.000₫ 9.461.010₫
58 S45C F 130 x 6m 6 637 16.364₫ 10.423.868₫ 18.000₫ 11.466.255₫
59 S45C F110x6m 6 450,01 16.364₫ 7.363.964₫ 18.000₫ 8.100.360₫
60 S45C F 140 x 6m 6 725 16.364₫ 11.863.900₫ 18.000₫ 13.050.290₫
61 S45C F 150 x 6m 6 832,32 16.364₫ 13.620.084₫ 18.000₫ 14.982.093₫
62 S45C F 160 x 6m 6 947 16.364₫ 15.496.708₫ 18.000₫ 17.046.379₫
63 C45F26 x 6m 6 25,9 16.364₫ 423.828₫ 18.000₫ 466.210₫
64 C45F32 x 6m 6 38,5 16.364₫ 630.014₫ 18.000₫ 693.015₫
65 S45C F 38 x 6m 53,4 16.364₫ 873.838₫ 18.000₫ 961.221₫
66 S45C F 48 x 6m 85,22 16.364₫ 1.394.540₫ 18.000₫ 1.533.994₫
67 S45C F 170 x 6m 1.069 16.364₫ 17.493.116₫ 18.000₫ 19.242.428₫
68 S45C F 180 x 6m 6 1.198 17.273₫ 20.693.054₫ 19.000₫ 22.762.359₫
69 S45C F 190 x 6m 6 1.335 17.273₫ 23.059.455₫ 19.000₫ 25.365.401₫
70 S45C F 200 x 6m 6 1.48 17.273₫ 2.556.404₫ 19.000₫ 2.812.044₫
71 S45C F 210 x 6m 6 1.632 17.727₫ 28.930.464₫ 19.500₫ 31.823.510₫
72 S45C F 220 x 6m 6 1.79 17.727₫ 3.173.133₫ 19.500₫ 3.490.446₫
73 S45C F 230 x 6m 6 1.957 17.727₫ 34.691.739₫ 19.500₫ 38.160.913₫
74 S45C F 240 x 6m 6 2.131 17.727₫ 37.776.237₫ 19.500₫ 41.553.861₫
75 S45C F 250 x 6m 6 2.312 17.727₫ 40.984.824₫ 19.500₫ 45.083.306₫
76 S45C F 260 x 6m 6 2.5 17.727₫ 443.175₫ 19.500₫ 487.493₫
77 S45C F 270 x 6m 6 2.697 17.727₫ 47.809.719₫ 19.500₫ 52.590.691₫
78 S45C F 280 x 6m 6 2.9 17.727₫ 514.083₫ 19.500₫ 565.491₫
79 S45C F 300 x 6m 6 3.33 19.091₫ 6.357.303₫ 21.000₫ 6.993.033₫
80 Thép tấm nhám 3 x 1500 x 6000mm 239,4 15.000₫ 3.591.000₫ 16.500₫ 3.950.100₫
81 Thép tấm nhám 4 x 1500 x 6000mm 309,6 15.000₫ 4.644.000₫ 16.500₫ 5.108.400₫
82 Thép tấm nhám 5 x 1500 x 6000mm 380,7 15.000₫ 5.710.500₫ 16.500₫ 6.281.550₫
83 Thép tấm nhám 6 x 1500 x 6000mm 450,9 15.000₫ 6.763.500₫ 16.500₫ 7.439.850₫
84 Thép tấm nhám 8 x 1500 x 6000mm 592,2 15.455₫ 9.152.451₫ 17.001₫ 10.067.696₫
85 Thép tấm nhám 2 x 1250 x 6000mm 140,2 16.364₫ 2.294.233₫ 18.000₫ 2.523.656₫
86 Thép tấm nhám 10 x 1500 x 6000mm 6 733,5 16.364₫ 12.002.994₫ 18.000₫ 13.203.293₫
87 Tấm chịu nhiệtA515 8lyx2100x9000mm 904,32 27.273₫ 24.663.519₫ 30.000₫ 27.129.871₫
88 Tấm chịu nhiệt A515 10lyx2000x12000mm 1.130,4 27.273₫ 30.829.399₫ 30.000₫ 33.912.339₫
89 Tấm chịu nhiệt A515 6lyx2010x12000mm 628,24 27.273₫ 17.133.990₫ 30.000₫ 18.847.388₫
90 Tấm chịu nhiệt A515 12lyx2000x12000mm 2.260,8 27.273₫ 61.658.798₫ 30.000₫ 67.824.678₫
91 Tấm chịu nhiệt A515 14lyx2000x12000mm 2.637,6 27.273₫ 71.935.265₫ 30.000₫ 79.128.791₫
92 Tấm chịu nhiệt A515 16lyx2000x12000mm 3.014,4 27.273₫ 82.211.731₫ 30.000₫ 90.432.904₫
93 Tấm chịu nhiệt A515 20lyx2000x12000mm 3.768 27.273₫ 102.764.664₫ 30.000₫ 113.041.130₫
94 Tấm chịu nhiệt A515 22lyx2000x12000mm 4.144,8 27.273₫ 113.041.130₫ 30.000₫ 124.345.243₫
95 Tấm chịu nhiệt A515 25lyx2000x12000mm 4.71 27.273₫ 12.845.583₫ 30.000₫ 14.130.141₫
96 Tấm Q345B 25x2000x12000mm 4.71 15.455₫ 7.279.305₫ 17.001₫ 8.007.236₫
97 Tấm Q345B 30x2000x12000mm 2.543 15.455₫ 39.302.065₫ 17.001₫ 43.232.272₫
98 Tấm 65G 6 x 1,54 x 6000mm 435,2 29.091₫ 12.660.403₫ 32.000₫ 13.926.444₫
99 Tấm 65G 14x1540 x 6000mm 1.015,5 29.091₫ 29.541.911₫ 32.000₫ 32.496.102₫
100 Tấm C45 20x1540x6000mm 1.450,6 22.727₫ 32.967.786₫ 25.000₫ 36.264.565₫
101 Tấm 65G 6ly x 1540 x 6000 435,2 29.091₫ 12.660.403₫ 32.000₫ 13.926.444₫
102 Tấm 65G 7 x 1540 x 6000mm 507,7 29.091₫ 14.769.501₫ 32.000₫ 16.246.451₫
103 Tấm 65G 8 x 1540 x 6000mm 580,3 29.091₫ 16.881.507₫ 32.000₫ 18.569.658₫
104 Tấm 65G 10 x 1540 x 6000mm 725,3 29.091₫ 21.099.702₫ 32.000₫ 23.209.673₫
105 Tấm 65G 12 x 1540 x 6000mm 870,4 29.091₫ 25.320.806₫ 32.000₫ 27.852.887₫
106 Tấm 65G 16 x 1540 x 6000mm 1.160,54 29.091₫ 33.761.269₫ 32.000₫ 37.137.396₫
107 Tam Q345B 18 x 2000 x 12000mm 3.391,2 15.455₫ 52.410.996₫ 17.001₫ 57.652.096₫
108 Tam Q345B 40x2000x12000mm 3.768 15.455₫ 58.234.440₫ 17.001₫ 64.057.884₫
109 Tấm Q345B 50 x 2000 x 12000mm 9.42 15.455₫ 14.558.610₫ 17.001₫ 16.014.471₫
110 Tấm Q345B 80x2000x6000mm 7.536 15.909₫ 119.890.224₫ 17.500₫ 131.879.246₫
111 Tấm Q345B 22x2000x12000mm 4.144,8 15.455₫ 64.057.884₫ 17.001₫ 70.463.672₫
112 Tấm Q345B 26x2000x12000mm 4.898,4 15.909₫ 77.928.646₫ 17.500₫ 85.721.510₫
113 Tấm Q345B 28x2000x12000mm 5.275,2 15.909₫ 83.923.157₫ 17.500₫ 92.315.472₫
114 Tấm Q345B 32x2000x12000mm 6.028,8 15.909₫ 95.912.179₫ 17.500₫ 105.503.397₫
115 Tấm Q345B 36x2000x12000mm 6.782,4 15.909₫ 107.901.202₫ 17.500₫ 118.691.322₫
116 Tấm Q345B 70x2000x6000mm 6.594 16.818₫ 110.897.892₫ 18.500₫ 121.987.681₫
117 Tấm Q345B 12x2000x12000mm 1.017,36 15.909₫ 16.185.180₫ 17.500₫ 17.803.698₫
118 Tam Q345B 24x2000x12000mm 4.521,6 15.909₫ 71.934.134₫ 17.500₫ 79.127.548₫
119 Tam Q345B 60x2000x6000mm 5.652 15.909₫ 89.917.668₫ 17.500₫ 98.909.435₫
120 Tam Q345B 100x2000x6000mm 9,42 16.818₫ 158.426₫ 18.500₫ 174.268₫
121 Tam Q345B 120x2000x6000mm 11.304 17.727₫ 200.386.008₫ 19.500₫ 220.424.609₫
122 Tam Q345B 150x2000x6000mm 14.13 17.727₫ 25.048.251₫ 19.500₫ 27.553.076₫
123 Tấm Q345B 4x1500x6000mm 282,6 15.455₫ 4.367.583₫ 17.001₫ 4.804.341₫
124 Tấm Q345B 6x1800x6000mm 508,68 15.455₫ 7.861.649₫ 17.001₫ 8.647.814₫
125 Tấm Q345B 8x1500x6000mm 565,2 15.455₫ 8.735.166₫ 17.001₫ 9.608.683₫
126 Tấm Q345B 10x1500x6000mm 847,8 15.455₫ 13.102.749₫ 17.001₫ 14.413.024₫
127 Tấm Q345B 14x2000x12000mm 2.637,6 15.455₫ 40.764.108₫ 17.001₫ 44.840.519₫
128 Tấm Q345B 16x2000x12000mm 3.014,4 15.455₫ 46.587.552₫ 17.001₫ 51.246.307₫
129 Tấm Q345B 20x2000x12000mm 3.768 15.455₫ 58.234.440₫ 17.001₫ 64.057.884₫
130 Thép lá cán nguội 0.5 x 1000x 2000mm 7,9 18.182₫ 143.638₫ 20.000₫ 158.002₫
131 Thép lá cán nguội 1.0 x 1250 x 2500mm 24,53 17.727₫ 434.843₫ 19.500₫ 478.328₫
132 Thép lá cán nguội 1,2 x 1000 x 2000mm 20,5 17.727₫ 363.404₫ 19.500₫ 399.744₫
133 Thép lá cán nguội 1,5 x 1250 x 2500mm 36,79 17.727₫ 652.176₫ 19.500₫ 717.394₫
134 Thép lá cán nguội 0,6x1250 x 2500mm 14,7 18.182₫ 267.275₫ 20.000₫ 294.003₫
135 Thép lá SS400 2,0 x 1000 x2000mm 31,4 15.000₫ 471.000₫ 16.500₫ 518.100₫
136 Thép lá SS400 2,5 x 1250 x 2500mm 61,3 15.000₫ 919.500₫ 16.500₫ 1.011.450₫
137 Thép tấm SS400 3.0 x 1500x 6000mm 212 14.091₫ 2.987.292₫ 15.500₫ 3.286.021₫
138 Thép tấm SS400 4,0 x 1500 x 6000mm 282,6 14.091₫ 3.982.117₫ 15.500₫ 4.380.328₫
139 Thép tấm SS400 5,0 x 1500 x 6000mm 353,25 14.091₫ 4.977.646₫ 15.500₫ 5.475.410₫
140 Thép tấm SS400 6,0 x 1500 x 6000mm 423,9 14.091₫ 5.973.175₫ 15.500₫ 6.570.492₫

Top

 (0) 0913399839