: Mở cửa từ 8h00 - 18h00 hàng ngày

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

Hotline: 0913 399839

Tel: 024.36983893

Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Fanpage

Thống kế Online

Tổng truy cập
0458513
Trong tháng
002276
Trong tuần
001246
Trong ngày
000036
Trực tuyến
000005

Thép ống đen, mạ (dân dụng)

Hỗ trợ bán hàng

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

Hotline: 0913 399839 | Tel: 024.36983893 | Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Giá chưa VAT Tổng giá chưa VAT Giá có VAT Tổng giá có VAT Đặt hàng
(m) (Kg) (Đ/Kg) (Đ/Kg)
1 F 21,2 x 1,9 mạ 6 5,484 28.727₫ 157.539₫ 31.600₫ 173.293₫
2 F 26,65 x 2,1 mạ 6 7,704 28.727₫ 221.313₫ 31.600₫ 243.444₫
3 F 33,5 x 2,3 mạ 6 10,722 28.273₫ 303.143₫ 31.100₫ 333.457₫
4 F 42,2 x 2,3 mạ 6 13,56 28.000₫ 379.680₫ 30.800₫ 417.648₫
5 F 48,1 x 2,5 mạ 6 16,98 28.000₫ 475.440₫ 30.800₫ 522.984₫
6 F 59,9 x 2,6 mạ 6 22,158 27.545₫ 610.342₫ 30.300₫ 671.376₫
7 F 75,6 x 2,9 mạ 6 31,368 27.273₫ 855.499₫ 30.000₫ 941.049₫
8 F 88,3 x 2,9 mạ 6 36,828 27.545₫ 1.014.427₫ 30.300₫ 1.115.870₫
9 F 113,5 x 3,2 mạ 6 52,578 27.273₫ 1.433.960₫ 30.000₫ 1.577.356₫
10 F 21.2 x 1.9 6 5,48 18.000₫ 98.640₫ 19.800₫ 108.504₫
11 F 26.6 x 2.1 6 7,7 18.000₫ 138.600₫ 19.800₫ 152.460₫
12 F 33.5 x 2.0 6 9,32 18.000₫ 167.760₫ 19.800₫ 184.536₫
13 F 33.5 x 2.3 6 10,72 18.000₫ 192.960₫ 19.800₫ 212.256₫
14 F 42.2 x 2.3 6 13,56 18.000₫ 244.080₫ 19.800₫ 268.488₫
15 F 48.1 x 2.5 6 16,98 18.000₫ 305.640₫ 19.800₫ 336.204₫
16 F 48.4 x 3.2 6 21,42 18.000₫ 385.560₫ 19.800₫ 424.116₫
17 F 59.9 x 2.6 6 1 18.000₫ 18.000₫ 19.800₫ 19.800₫
18 F 75.6 x 2.9 x 6 6 31,37 18.000₫ 564.660₫ 19.800₫ 621.126₫
19 F 88.3 x 2.9 x 6m 6 36,83 18.000₫ 662.940₫ 19.800₫ 729.234₫
20 F 113.5 x 3.2 x 6m 6 52,58 18.000₫ 946.440₫ 19.800₫ 1.041.084₫
21 F 113,5 x 2.5 x 6m 6 41,06 18.000₫ 739.080₫ 19.800₫ 812.988₫
22 F 21,2 x 2,0 x 6m 6 5,682 18.000₫ 102.276₫ 19.800₫ 112.504₫
23 F 21,2 x 2,6 x 6m 6 7,26 18.000₫ 130.680₫ 19.800₫ 143.748₫

Top

 (0) 0913399839