: Mở cửa từ 8h00 - 18h00 hàng ngày

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

Hotline: 0913 399839

Tel: 024.36983893

Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Fanpage

Thống kế Online

Tổng truy cập
0080199
Trong tháng
007396
Trong tuần
000357
Trong ngày
000113
Trực tuyến
000003

Thép xây dựng

Hỗ trợ bán hàng

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

Hotline: 0913 399839 | Tel: 024.36983893 | Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Giá chưa VAT Tổng giá chưa VAT Giá có VAT Tổng giá có VAT Đặt hàng
(m) (Kg) (Đ/Kg) (Đ/Kg)
1 Thép tròn cuộn F 6 VPS 1 14.455₫ 14.455₫ 15.901₫ 15.901₫
2 SWRM12 F 8 VPS 1 14.455₫ 14.455₫ 15.901₫ 15.901₫
3 SWRM12 F 10 VPS 1 14.455₫ 14.455₫ 15.901₫ 15.901₫
4 CT3 F6 Tisco 1 14.455₫ 14.455₫ 15.901₫ 15.901₫
5 CT3 F8mm Tisco 1 14.455₫ 14.455₫ 15.901₫ 15.901₫
6 CT3 F 10 8,6 5,3 13.182₫ 69.865₫ 14.500₫ 76.851₫
7 CT3 F 12 8,6 7,6 13.182₫ 100.183₫ 14.500₫ 110.202₫
8 CT3 F 14 8,6 10,4 13.182₫ 137.093₫ 14.500₫ 150.802₫
9 CT3 F 16 8,6 13,6 13.182₫ 179.275₫ 14.500₫ 197.203₫
10 CT3 F 18 8,6 17,3 13.182₫ 228.049₫ 14.500₫ 250.853₫
11 CT3 F 20 8,6 21,3 13.182₫ 280.777₫ 14.500₫ 308.854₫
12 CT3 F 22 6 18,3 13.182₫ 241.231₫ 14.500₫ 265.354₫
13 CT3 F 24 6 21,5 13.182₫ 283.413₫ 14.500₫ 311.754₫
14 CT3 F 25 8 33,1 13.182₫ 436.324₫ 14.500₫ 479.957₫
15 CT3 F 28 6 29 13.182₫ 382.278₫ 14.500₫ 420.506₫
16 CT3 F 30 6 33,3 13.182₫ 438.961₫ 14.500₫ 482.857₫
17 CT3 F 32 6 38,5 13.182₫ 507.507₫ 14.500₫ 558.258₫
18 CT3 F 36 3,8 32 13.182₫ 421.824₫ 14.500₫ 464.006₫
19 CT3 F 40 4 29,8 13.182₫ 392.824₫ 14.500₫ 432.106₫
20 D19 SD295 - VPS, Tisco, Hoà Phát, Việt úc 11,7 26,3 14.455₫ 380.167₫ 15.901₫ 418.183₫
21 D22 SD295 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 35,6 14.455₫ 514.598₫ 15.901₫ 566.058₫
22 D25 SD295 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 46,5 14.455₫ 672.158₫ 15.901₫ 739.373₫
23 D29 SD295 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 59 14.455₫ 852.845₫ 15.901₫ 938.130₫
24 D32 SD295 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 72,9 14.455₫ 1.053.770₫ 15.901₫ 1.159.146₫
25 D10 SD390 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 6,6 14.455₫ 95.403₫ 15.901₫ 104.943₫
26 D12 SD390 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 10,4 14.455₫ 150.332₫ 15.901₫ 165.365₫
27 D13 - D32 SD390 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 14.455₫ 0₫ 15.901₫ 0₫
28 D10 Gr60(CIII) - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 6,6 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
29 D12 Gr60(CIII) - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 10,4 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
30 D13 - D36 Gr60(CIII) - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
31 D36 SD295 - Tisco, VPS, Hoà phát, Việt úc 11,7 93,4 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
32 D10 SD295 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 6,6 14.455₫ 95.403₫ 15.901₫ 104.943₫
33 D12 SD295 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 10,4 14.455₫ 150.332₫ 15.901₫ 165.365₫
34 D13 SD295 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 11,6 14.455₫ 167.678₫ 15.901₫ 184.446₫
35 D16 SD295 - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 18,2 14.455₫ 263.081₫ 15.901₫ 289.389₫

Top

 (0) 0913399839