: Mở cửa từ 8h00 - 18h00 hàng ngày

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

Hotline: 0913 399839

Tel: 024.36983893

Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Fanpage

Thống kế Online

Tổng truy cập
0434822
Trong tháng
004121
Trong tuần
001503
Trong ngày
000925
Trực tuyến
000003

Thép xây dựng

Hỗ trợ bán hàng

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

Hotline: 0913 399839 | Tel: 024.36983893 | Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Giá chưa VAT Tổng giá chưa VAT Giá có VAT Tổng giá có VAT Đặt hàng
(m) (Kg) (Đ/Kg) (Đ/Kg)
1 Thép tròn cuộn D 6 Hòa Phát 1 15.900₫ 15.900₫ 17.490₫ 17.490₫
2 SWRM12 D 8 Hòa Phát 1 15.900₫ 15.900₫ 17.490₫ 17.490₫
3 SWRM12 D 10 Hòa Phát 1 16.273₫ 16.273₫ 17.900₫ 17.900₫
4 CT3 D6 Tisco 1 15.900₫ 15.900₫ 17.490₫ 17.490₫
5 CT3 F8mm Tisco 1 15.900₫ 15.900₫ 17.490₫ 17.490₫
6 D14-D32 CB300 - VGS, Tisco, Hoà Phát, Việt úc 11,7 1 15.600₫ 15.600₫ 17.160₫ 17.160₫
7 D12 CB300 - VGS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 10,38 15.727₫ 163.246₫ 17.300₫ 179.571₫
8 D10 CB300 - VGS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 7,21 15.800₫ 113.918₫ 17.380₫ 125.310₫
9 D10 CB400V - VGS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 7,21 16.000₫ 115.360₫ 17.600₫ 126.896₫
10 D12 CB400V - VGS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 10,38 15.950₫ 165.561₫ 17.545₫ 182.117₫
11 D14 - D32 CB400V VGS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 1.0 15.900₫ 159.000₫ 17.490₫ 174.900₫
12 D12 Gr60(CIII) - VGS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 10,4 15.909₫ 165.454₫ 17.500₫ 181.999₫
13 D13 - D36 Gr60(CIII) - VPS, Tisco, Hoà phát, Việt úc 11,7 15.900₫ 0₫ 17.490₫ 0₫
14 D36 SD295 - Tisco, VPS, Hoà phát, Việt úc 11,7 93,4 15.900₫ 1.485.060₫ 17.490₫ 1.633.566₫
15 CT3 F 10 8,6 5,3 12.909₫ 68.418₫ 14.200₫ 75.259₫
16 CT3 F 12 6.0 5.32 12.909₫ 6.867.588₫ 14.200₫ 7.554.347₫
17 CT3 F 14 6.0 7.26 12.818₫ 9.305.868₫ 14.100₫ 10.236.455₫
18 CT3 F 16 6.0 9.48 12.818₫ 12.151.464₫ 14.100₫ 13.366.610₫
19 CT3 F 18 6.0 12 12.818₫ 153.816₫ 14.100₫ 169.198₫
20 CT3 F 20 6.0 14.82 12.818₫ 18.996.276₫ 14.100₫ 20.895.904₫
21 CT3 F 22 6 17.88 12.818₫ 22.918.584₫ 14.100₫ 25.210.442₫
22 CT3 F 24 6 21,5 12.818₫ 275.587₫ 14.100₫ 303.146₫
23 CT3 F 25 8 33,1 12.818₫ 424.276₫ 14.100₫ 466.703₫
24 CT3 F 28 6 29 12.818₫ 371.722₫ 14.100₫ 408.894₫
25 CT3 F 30 6 33,3 12.818₫ 426.839₫ 14.100₫ 469.523₫
26 CT3 F 32 6 38,5 12.818₫ 493.493₫ 14.100₫ 542.842₫
27 CT3 F 36 3,8 32 12.818₫ 410.176₫ 14.100₫ 451.194₫
28 CT3 F 40 4 29,8 12.818₫ 381.976₫ 14.100₫ 420.174₫

Top

 (0) 0913399839