: Mở cửa từ 8h00 - 18h00 hàng ngày

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

Hotline: 0913 399839

Tel: 024.36983893

Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Fanpage

Thống kế Online

Tổng truy cập
0215294
Trong tháng
000569
Trong tuần
000569
Trong ngày
000208
Trực tuyến
000003

Thép C, U , Z - Bản mã - L­ưới thép

Hỗ trợ bán hàng

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

Hotline: 0913 399839 | Tel: 024.36983893 | Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Giá chưa VAT Tổng giá chưa VAT Giá có VAT Tổng giá có VAT Đặt hàng
(m) (Kg) (Đ/Kg) (Đ/Kg)
1 Dầm tổ hợp từ tấm 4 -16mm SS400 1 16.900₫ 16.900₫ 18.590₫ 18.590₫
2 Dầm tổ hợp từ tấm 18 -30mm SS400 1 16.900₫ 16.900₫ 18.590₫ 18.590₫
3 C50-160 x 2-4mm SS400 1 14.363₫ 14.363₫ 15.799₫ 15.799₫
4 U50 - U160 x 2-4mm SS400 6 1 14.363₫ 14.363₫ 15.799₫ 15.799₫
5 Lập là độ dầy từ 1.0mm - 2mm 3 1 15.000₫ 15.000₫ 16.500₫ 16.500₫
6 Lập là độ dầy 2.5 mm-12mm 3 1 14.363₫ 14.363₫ 15.799₫ 15.799₫
7 Bản mã các loại từ 2mm-12mm 1 15.000₫ 15.000₫ 16.500₫ 16.500₫
8 Bản mã các loại từ 14mm-16mm 1 15.000₫ 15.000₫ 16.500₫ 16.500₫
9 Bản mã các loại từ 18mm-25mm 1 15.273₫ 15.273₫ 16.800₫ 16.800₫
10 Bản mã các loại từ 30mm-120mm 1 15.636₫ 15.636₫ 17.200₫ 17.200₫
11 XG 19 3mm x 1500 x 2000 27,45 17.091₫ 469.148₫ 18.800₫ 516.063₫
12 XG 42 2 x 1250x cuộn 1 17.091₫ 17.091₫ 18.800₫ 18.800₫
13 XG 20 4mm x 1500 x 2000 36,6 16.091₫ 588.931₫ 17.700₫ 647.824₫
14 XG 21 5mm x 1500 x 2000 45,78 16.091₫ 736.646₫ 17.700₫ 810.311₫
15 XG22: 6mm x 1500 x 2000 54,93 16.000₫ 878.880₫ 17.600₫ 966.768₫
16 XG24: 8mm x 1500 x 2000 94,17 16.000₫ 1.506.720₫ 17.600₫ 1.657.392₫

Top

 (0) 0913399839