: Mở cửa từ 8h00 - 18h00 hàng ngày

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

Hotline: 0913 399839

Tel: 024.36983893

Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Fanpage

Thống kế Online

Tổng truy cập
0080231
Trong tháng
007428
Trong tuần
000389
Trong ngày
000145
Trực tuyến
000009

Thép tấm 16Mn(Q345B)-C45-65G

Hỗ trợ bán hàng

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

Hotline: 0913 399839 | Tel: 024.36983893 | Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Giá chưa VAT Tổng giá chưa VAT Giá có VAT Tổng giá có VAT Đặt hàng
(m) (Kg) (Đ/Kg) (Đ/Kg)
1 Tấm Q345B 25x2000x12000mm 4.71 15.455₫ 7.279.305₫ 17.001₫ 8.007.236₫
2 Tấm Q345B 30x2000x12000mm 2.543 15.455₫ 39.302.065₫ 17.001₫ 43.232.272₫
3 Tấm 65G 6 x 1,54 x 6000mm 435,2 29.091₫ 12.660.403₫ 32.000₫ 13.926.444₫
4 Tấm 65G 14x1540 x 6000mm 1.015,5 29.091₫ 29.541.911₫ 32.000₫ 32.496.102₫
5 Tấm C45 20x1540x6000mm 1.450,6 22.727₫ 32.967.786₫ 25.000₫ 36.264.565₫
6 Tấm 65G 6ly x 1540 x 6000 435,2 29.091₫ 12.660.403₫ 32.000₫ 13.926.444₫
7 Tấm 65G 7 x 1540 x 6000mm 507,7 29.091₫ 14.769.501₫ 32.000₫ 16.246.451₫
8 Tấm 65G 8 x 1540 x 6000mm 580,3 29.091₫ 16.881.507₫ 32.000₫ 18.569.658₫
9 Tấm 65G 10 x 1540 x 6000mm 725,3 29.091₫ 21.099.702₫ 32.000₫ 23.209.673₫
10 Tấm 65G 12 x 1540 x 6000mm 870,4 29.091₫ 25.320.806₫ 32.000₫ 27.852.887₫
11 Tấm 65G 16 x 1540 x 6000mm 1.160,54 29.091₫ 33.761.269₫ 32.000₫ 37.137.396₫
12 Tam Q345B 18 x 2000 x 12000mm 3.391,2 15.455₫ 52.410.996₫ 17.001₫ 57.652.096₫
13 Tam Q345B 40x2000x12000mm 3.768 15.455₫ 58.234.440₫ 17.001₫ 64.057.884₫
14 Tấm Q345B 50 x 2000 x 12000mm 9.42 15.455₫ 14.558.610₫ 17.001₫ 16.014.471₫
15 Tấm Q345B 80x2000x6000mm 7.536 15.909₫ 119.890.224₫ 17.500₫ 131.879.246₫
16 Tấm Q345B 22x2000x12000mm 4.144,8 15.455₫ 64.057.884₫ 17.001₫ 70.463.672₫
17 Tấm Q345B 26x2000x12000mm 4.898,4 15.909₫ 77.928.646₫ 17.500₫ 85.721.510₫
18 Tấm Q345B 28x2000x12000mm 5.275,2 15.909₫ 83.923.157₫ 17.500₫ 92.315.472₫
19 Tấm Q345B 32x2000x12000mm 6.028,8 15.909₫ 95.912.179₫ 17.500₫ 105.503.397₫
20 Tấm Q345B 36x2000x12000mm 6.782,4 15.909₫ 107.901.202₫ 17.500₫ 118.691.322₫
21 Tấm Q345B 70x2000x6000mm 6.594 16.818₫ 110.897.892₫ 18.500₫ 121.987.681₫
22 Tấm Q345B 12x2000x12000mm 1.017,36 15.909₫ 16.185.180₫ 17.500₫ 17.803.698₫
23 Tam Q345B 24x2000x12000mm 4.521,6 15.909₫ 71.934.134₫ 17.500₫ 79.127.548₫
24 Tam Q345B 60x2000x6000mm 5.652 15.909₫ 89.917.668₫ 17.500₫ 98.909.435₫
25 Tam Q345B 100x2000x6000mm 9,42 16.818₫ 158.426₫ 18.500₫ 174.268₫
26 Tam Q345B 120x2000x6000mm 11.304 17.727₫ 200.386.008₫ 19.500₫ 220.424.609₫
27 Tam Q345B 150x2000x6000mm 14.13 17.727₫ 25.048.251₫ 19.500₫ 27.553.076₫
28 Tấm Q345B 4x1500x6000mm 282,6 15.455₫ 4.367.583₫ 17.001₫ 4.804.341₫
29 Tấm Q345B 6x1800x6000mm 508,68 15.455₫ 7.861.649₫ 17.001₫ 8.647.814₫
30 Tấm Q345B 8x1500x6000mm 565,2 15.455₫ 8.735.166₫ 17.001₫ 9.608.683₫
31 Tấm Q345B 10x1500x6000mm 847,8 15.455₫ 13.102.749₫ 17.001₫ 14.413.024₫
32 Tấm Q345B 14x2000x12000mm 2.637,6 15.455₫ 40.764.108₫ 17.001₫ 44.840.519₫
33 Tấm Q345B 16x2000x12000mm 3.014,4 15.455₫ 46.587.552₫ 17.001₫ 51.246.307₫
34 Tấm Q345B 20x2000x12000mm 3.768 15.455₫ 58.234.440₫ 17.001₫ 64.057.884₫

Top

 (0) 0913399839