: Mở cửa từ 8h00 - 18h00 hàng ngày

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

Hotline: 0913 399839

Tel: 024.36983893

Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Fanpage

Thống kế Online

Tổng truy cập
0455029
Trong tháng
005960
Trong tuần
000100
Trong ngày
000100
Trực tuyến
000004

Thép tấm 16Mn(Q345B)-C45-65G

Hỗ trợ bán hàng

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

Hotline: 0913 399839 | Tel: 024.36983893 | Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Giá chưa VAT Tổng giá chưa VAT Giá có VAT Tổng giá có VAT Đặt hàng
(m) (Kg) (Đ/Kg) (Đ/Kg)
1 Tấm 65G 6 x 1,54 x 6000mm 435,2 32.272₫ 14.044.774₫ 35.499₫ 15.449.252₫
2 Tấm 65G 14x1540 x 6000mm 1.015,5 32.272₫ 32.772.216₫ 35.499₫ 36.049.438₫
3 Tấm C45 20x1540x6000mm 1.450,6 26.363₫ 38.242.168₫ 28.999₫ 42.066.385₫
4 Tấm 65G 6ly x 1540 x 6000 435,2 32.272₫ 14.044.774₫ 35.499₫ 15.449.252₫
5 Tấm 65G 7 x 1540 x 6000mm 507,7 32.272₫ 16.384.494₫ 35.499₫ 18.022.944₫
6 Tấm 65G 8 x 1540 x 6000mm 580,3 32.272₫ 18.727.442₫ 35.499₫ 20.600.186₫
7 Tấm 65G 10 x 1540 x 6000mm 725,3 32.272₫ 23.406.882₫ 35.499₫ 25.747.570₫
8 Tấm 65G 12 x 1540 x 6000mm 870,4 32.272₫ 28.089.549₫ 35.499₫ 30.898.504₫
9 Tấm 65G 16 x 1540 x 6000mm 1.160,54 32.272₫ 37.452.947₫ 35.499₫ 41.198.242₫
10 Tấm Q345B 80x2000x6000mm 7.536 14.182₫ 106.875.552₫ 15.600₫ 117.563.107₫
11 Tấm Q345B 70x2000x6000mm 6.594 14.182₫ 93.516.108₫ 15.600₫ 102.867.719₫
12 Tam Q345B 60x2000x6000mm 5.652 13.636₫ 77.070.672₫ 15.000₫ 84.777.739₫
13 Tấm Q345B 50 x 2000 x 12000mm 9.42 13.182₫ 12.417.444₫ 14.500₫ 13.659.188₫
14 Tam Q345B 40x2000x12000mm 3.768 12.909₫ 48.641.112₫ 14.200₫ 53.505.223₫
15 Tấm Q345B 36x2000x12000mm 6.782,4 12.909₫ 87.554.002₫ 14.200₫ 96.309.402₫
16 Tấm Q345B 32x2000x12000mm 6.028,8 12.909₫ 77.825.779₫ 14.200₫ 85.608.357₫
17 Tấm Q345B 30x2000x12000mm 2.543 12.636₫ 32.133.348₫ 13.900₫ 35.346.683₫
18 Tấm Q345B 28x2000x12000mm 5.275,2 12.636₫ 66.657.427₫ 13.900₫ 73.323.170₫
19 Tấm Q345B 26x2000x12000mm 4.898,4 12.818₫ 62.787.691₫ 14.100₫ 69.066.460₫
20 Tấm Q345B 25x2000x12000mm 4.71 12.636₫ 5.951.556₫ 13.900₫ 6.546.712₫
21 Tấm Q345B 22x2000x12000mm 4.144,8 12.636₫ 52.373.693₫ 13.900₫ 57.611.062₫
22 Tam Q345B 24x2000x12000mm 4.521,6 12.818₫ 57.957.869₫ 14.100₫ 63.753.656₫
23 Tấm Q345B 20x2000x12000mm 3.768 12.636₫ 47.612.448₫ 13.900₫ 52.373.693₫
24 Tam Q345B 18 x 2000 x 12000mm 3.391,2 12.636₫ 42.851.203₫ 13.900₫ 47.136.324₫
25 Tấm Q345B 16x2000x12000mm 3.014,4 12.636₫ 38.089.958₫ 13.900₫ 41.898.954₫
26 Tấm Q345B 14x2000x12000mm 2.637,6 12.636₫ 33.328.714₫ 13.900₫ 36.661.585₫
27 Tấm Q345B 12x2000x12000mm 1.017,36 12.636₫ 12.855.361₫ 13.900₫ 14.140.897₫
28 Tấm Q345B 10x1500x6000mm 847,8 12.000₫ 10.173.600₫ 13.200₫ 11.190.960₫
29 Tấm Q345B 8x1500x6000mm 565,2 12.000₫ 6.782.400₫ 13.200₫ 7.460.640₫
30 Tấm Q345B 6x1800x6000mm 508,68 12.000₫ 6.104.160₫ 13.200₫ 6.714.576₫
31 Tấm Q345B 4x1500x6000mm 282,6 12.000₫ 3.391.200₫ 13.200₫ 3.730.320₫
32 Tam Q345B 150x2000x6000mm 14130,0 15.727₫ 222.222.510₫ 17.300₫ 244.444.761₫
33 Tam Q345B 120x2000x6000mm 11304,0 15.727₫ 177.778.008₫ 17.300₫ 195.555.809₫
34 Tam Q345B 100x2000x6000mm 9420,0 14.636₫ 137.871.120₫ 16.100₫ 151.658.232₫

Top

 (0) 0913399839