: Mở cửa từ 8h00 - 18h00 hàng ngày

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

Hotline: 0913 399839

Tel: 024.36983893

Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Fanpage

Thống kế Online

Tổng truy cập
0147535
Trong tháng
001163
Trong tuần
001000
Trong ngày
000163
Trực tuyến
000006

Thép tấm 16Mn(Q345B)-C45-65G

Hỗ trợ bán hàng

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

Hotline: 0913 399839 | Tel: 024.36983893 | Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Giá chưa VAT Tổng giá chưa VAT Giá có VAT Tổng giá có VAT Đặt hàng
(m) (Kg) (Đ/Kg) (Đ/Kg)
1 Tấm 65G 6 x 1,54 x 6000mm 435,2 29.091₫ 12.660.403₫ 32.000₫ 13.926.444₫
2 Tấm 65G 14x1540 x 6000mm 1.015,5 29.091₫ 29.541.911₫ 32.000₫ 32.496.102₫
3 Tấm C45 20x1540x6000mm 1.450,6 22.727₫ 32.967.786₫ 25.000₫ 36.264.565₫
4 Tấm 65G 6ly x 1540 x 6000 435,2 29.091₫ 12.660.403₫ 32.000₫ 13.926.444₫
5 Tấm 65G 7 x 1540 x 6000mm 507,7 29.091₫ 14.769.501₫ 32.000₫ 16.246.451₫
6 Tấm 65G 8 x 1540 x 6000mm 580,3 29.091₫ 16.881.507₫ 32.000₫ 18.569.658₫
7 Tấm 65G 10 x 1540 x 6000mm 725,3 29.091₫ 21.099.702₫ 32.000₫ 23.209.673₫
8 Tấm 65G 12 x 1540 x 6000mm 870,4 29.091₫ 25.320.806₫ 32.000₫ 27.852.887₫
9 Tấm 65G 16 x 1540 x 6000mm 1.160,54 29.091₫ 33.761.269₫ 32.000₫ 37.137.396₫
10 Tấm Q345B 80x2000x6000mm 7.536 15.000₫ 113.040.000₫ 16.500₫ 124.344.000₫
11 Tấm Q345B 70x2000x6000mm 6.594 15.000₫ 98.910.000₫ 16.500₫ 108.801.000₫
12 Tam Q345B 60x2000x6000mm 5.652 14.182₫ 80.156.664₫ 15.600₫ 88.172.330₫
13 Tấm Q345B 50 x 2000 x 12000mm 9.42 14.182₫ 13.359.444₫ 15.600₫ 14.695.388₫
14 Tam Q345B 40x2000x12000mm 3.768 15.000₫ 56.520.000₫ 16.500₫ 62.172.000₫
15 Tấm Q345B 36x2000x12000mm 6.782,4 14.182₫ 96.187.997₫ 15.600₫ 105.806.796₫
16 Tấm Q345B 32x2000x12000mm 6.028,8 14.182₫ 85.500.442₫ 15.600₫ 94.050.486₫
17 Tấm Q345B 30x2000x12000mm 2.543 14.182₫ 36.064.826₫ 15.600₫ 39.671.309₫
18 Tấm Q345B 28x2000x12000mm 5.275,2 14.182₫ 74.812.886₫ 15.600₫ 82.294.175₫
19 Tấm Q345B 26x2000x12000mm 4.898,4 14.182₫ 69.469.109₫ 15.600₫ 76.416.020₫
20 Tấm Q345B 25x2000x12000mm 4.71 14.182₫ 6.679.722₫ 15.600₫ 7.347.694₫
21 Tấm Q345B 22x2000x12000mm 4.144,8 14.182₫ 58.781.554₫ 15.600₫ 64.659.709₫
22 Tam Q345B 24x2000x12000mm 4.521,6 14.390₫ 65.065.824₫ 15.829₫ 71.572.406₫
23 Tấm Q345B 20x2000x12000mm 3.768 14.182₫ 53.437.776₫ 15.600₫ 58.781.554₫
24 Tam Q345B 18 x 2000 x 12000mm 3.391,2 14.182₫ 48.093.998₫ 15.600₫ 52.903.398₫
25 Tấm Q345B 16x2000x12000mm 3.014,4 14.000₫ 42.201.600₫ 15.400₫ 46.421.760₫
26 Tấm Q345B 14x2000x12000mm 2.637,6 15.191₫ 40.067.782₫ 16.710₫ 44.074.560₫
27 Tấm Q345B 12x2000x12000mm 1.017,36 14.000₫ 14.243.040₫ 15.400₫ 15.667.344₫
28 Tấm Q345B 10x1500x6000mm 847,8 13.454₫ 11.406.301₫ 14.799₫ 12.546.931₫
29 Tấm Q345B 8x1500x6000mm 565,2 13.454₫ 7.604.201₫ 14.799₫ 8.364.621₫
30 Tấm Q345B 6x1800x6000mm 508,68 13.454₫ 6.843.781₫ 14.799₫ 7.528.159₫
31 Tấm Q345B 4x1500x6000mm 282,6 13.454₫ 3.802.100₫ 14.799₫ 4.182.310₫
32 Tam Q345B 150x2000x6000mm 14.13 16.727₫ 23.635.251₫ 18.400₫ 25.998.776₫
33 Tam Q345B 120x2000x6000mm 11.304 16.727₫ 189.082.008₫ 18.400₫ 207.990.209₫
34 Tam Q345B 100x2000x6000mm 9,42 15.364₫ 144.729₫ 16.900₫ 159.202₫

Top

 (0) 0913399839