: Mở cửa từ 8h00 - 18h00 hàng ngày

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

Hotline: 0913 399839

Tel: 024.36983893

Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Fanpage

Thống kế Online

Tổng truy cập
0093102
Trong tháng
004534
Trong tuần
000549
Trong ngày
000134
Trực tuyến
000005

Thép tấm 16Mn(Q345B)-C45-65G

Hỗ trợ bán hàng

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

Hotline: 0913 399839 | Tel: 024.36983893 | Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Giá chưa VAT Tổng giá chưa VAT Giá có VAT Tổng giá có VAT Đặt hàng
(m) (Kg) (Đ/Kg) (Đ/Kg)
1 Tấm 65G 6 x 1,54 x 6000mm 435,2 29.091₫ 12.660.403₫ 32.000₫ 13.926.444₫
2 Tấm 65G 14x1540 x 6000mm 1.015,5 29.091₫ 29.541.911₫ 32.000₫ 32.496.102₫
3 Tấm C45 20x1540x6000mm 1.450,6 22.727₫ 32.967.786₫ 25.000₫ 36.264.565₫
4 Tấm 65G 6ly x 1540 x 6000 435,2 29.091₫ 12.660.403₫ 32.000₫ 13.926.444₫
5 Tấm 65G 7 x 1540 x 6000mm 507,7 29.091₫ 14.769.501₫ 32.000₫ 16.246.451₫
6 Tấm 65G 8 x 1540 x 6000mm 580,3 29.091₫ 16.881.507₫ 32.000₫ 18.569.658₫
7 Tấm 65G 10 x 1540 x 6000mm 725,3 29.091₫ 21.099.702₫ 32.000₫ 23.209.673₫
8 Tấm 65G 12 x 1540 x 6000mm 870,4 29.091₫ 25.320.806₫ 32.000₫ 27.852.887₫
9 Tấm 65G 16 x 1540 x 6000mm 1.160,54 29.091₫ 33.761.269₫ 32.000₫ 37.137.396₫
10 Tấm Q345B 80x2000x6000mm 7.536 15.909₫ 119.890.224₫ 17.500₫ 131.879.246₫
11 Tấm Q345B 70x2000x6000mm 6.594 16.818₫ 110.897.892₫ 18.500₫ 121.987.681₫
12 Tam Q345B 60x2000x6000mm 5.652 15.191₫ 85.859.532₫ 16.710₫ 94.445.485₫
13 Tấm Q345B 50 x 2000 x 12000mm 9.42 15.191₫ 14.309.922₫ 16.710₫ 15.740.914₫
14 Tam Q345B 40x2000x12000mm 3.768 15.191₫ 57.239.688₫ 16.710₫ 62.963.657₫
15 Tấm Q345B 36x2000x12000mm 6.782,4 15.191₫ 103.031.438₫ 16.710₫ 113.334.582₫
16 Tấm Q345B 32x2000x12000mm 6.028,8 15.191₫ 91.583.501₫ 16.710₫ 100.741.851₫
17 Tấm Q345B 30x2000x12000mm 2.543 15.191₫ 38.630.713₫ 16.710₫ 42.493.784₫
18 Tấm Q345B 28x2000x12000mm 5.275,2 15.191₫ 80.135.563₫ 16.710₫ 88.149.120₫
19 Tấm Q345B 26x2000x12000mm 4.898,4 15.191₫ 74.411.594₫ 16.710₫ 81.852.754₫
20 Tấm Q345B 25x2000x12000mm 4.71 15.191₫ 7.154.961₫ 16.710₫ 7.870.457₫
21 Tấm Q345B 22x2000x12000mm 4.144,8 15.191₫ 62.963.657₫ 16.710₫ 69.260.022₫
22 Tam Q345B 24x2000x12000mm 4.521,6 14.390₫ 65.065.824₫ 15.829₫ 71.572.406₫
23 Tấm Q345B 20x2000x12000mm 3.768 15.191₫ 57.239.688₫ 16.710₫ 62.963.657₫
24 Tam Q345B 18 x 2000 x 12000mm 3.391,2 15.191₫ 51.515.719₫ 16.710₫ 56.667.291₫
25 Tấm Q345B 16x2000x12000mm 3.014,4 15.191₫ 45.791.750₫ 16.710₫ 50.370.925₫
26 Tấm Q345B 14x2000x12000mm 2.637,6 15.191₫ 40.067.782₫ 16.710₫ 44.074.560₫
27 Tấm Q345B 12x2000x12000mm 1.017,36 15.191₫ 15.454.716₫ 16.710₫ 17.000.187₫
28 Tấm Q345B 10x1500x6000mm 847,8 14.290₫ 12.115.062₫ 15.719₫ 13.326.568₫
29 Tấm Q345B 8x1500x6000mm 565,2 14.290₫ 8.076.708₫ 15.719₫ 8.884.379₫
30 Tấm Q345B 6x1800x6000mm 508,68 14.290₫ 7.269.037₫ 15.719₫ 7.995.941₫
31 Tấm Q345B 4x1500x6000mm 282,6 14.290₫ 4.038.354₫ 15.719₫ 4.442.189₫
32 Tam Q345B 150x2000x6000mm 14.13 16.727₫ 23.635.251₫ 18.400₫ 25.998.776₫
33 Tam Q345B 120x2000x6000mm 11.304 16.727₫ 189.082.008₫ 18.400₫ 207.990.209₫
34 Tam Q345B 100x2000x6000mm 9,42 16.000₫ 150.720₫ 17.600₫ 165.792₫

Top

 (0) 0913399839