: Mở cửa từ 8h00 - 18h00 hàng ngày

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

Hotline: 0913 399839

Tel: 024.36983893

Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Fanpage

Thống kế Online

Tổng truy cập
0080240
Trong tháng
007437
Trong tuần
000398
Trong ngày
000154
Trực tuyến
000009

Thép ống (công nghiệp) Steel Pipes - ASTM A53

Hỗ trợ bán hàng

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

Hotline: 0913 399839 | Tel: 024.36983893 | Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Giá chưa VAT Tổng giá chưa VAT Giá có VAT Tổng giá có VAT Đặt hàng
(m) (Kg) (Đ/Kg) (Đ/Kg)
1 D76 - D 219 x 4.5 - 12.0mm C20 đúc 6 1 21.818₫ 21.818₫ 24.000₫ 24.000₫
2 D 141.3 x 3.96m ống hàn 6 80,47 16.364₫ 1.316.811₫ 18.000₫ 1.448.492₫
3 D 141.3 x 4.78 ống hàn 6 96,55 16.364₫ 1.579.944₫ 18.000₫ 1.737.939₫
4 D168 x 3.96 ống hàn 6 96,11 16.364₫ 1.572.744₫ 18.000₫ 1.730.018₫
5 D168 x 4.78 ống hàn 6 115,44 16.364₫ 1.889.060₫ 18.000₫ 2.077.966₫
6 D219 x 3.96 ống hàn 6 126,06 16.364₫ 2.062.846₫ 18.000₫ 2.269.130₫
7 D219 x 4.78 ống hàn 6 151,58 16.364₫ 2.480.455₫ 18.000₫ 2.728.501₫
8 D219 x 5.16 ống hàn 6 163,34 16.364₫ 2.672.896₫ 18.000₫ 2.940.185₫
9 D219 x 6.35 ống hàn 6 199,89 16.364₫ 3.271.000₫ 18.000₫ 3.598.100₫
10 D325 x 6.35 ống hàn 6 299,38 16.364₫ 4.899.054₫ 18.000₫ 5.388.960₫
11 D355 x 6.35 ống hàn 6 21.327,6 16.364₫ 349.004.846₫ 18.000₫ 383.905.331₫
12 D273 x 6.35 ống hàn 6 250,53 16.818₫ 4.213.414₫ 18.500₫ 4.634.755₫
13 D273 x 5.96 ống hàn 6 235,49 16.818₫ 3.960.471₫ 18.500₫ 4.356.518₫
14 D355 x 7.14 ống hàn 6 367,5 16.818₫ 6.180.615₫ 18.500₫ 6.798.677₫
15 D355 x 8 ống hàn 6 410,74 16.818₫ 6.907.825₫ 18.500₫ 7.598.608₫
16 D406 x 8 ống hàn 6 471,1 16.364₫ 7.709.080₫ 18.000₫ 8.479.988₫
17 D 530 x 8 ống hàn 6 617,88 16.364₫ 10.110.988₫ 18.000₫ 11.122.087₫
18 D609.6 x9 ống hàn 6 799,78 16.364₫ 13.087.600₫ 18.000₫ 14.396.360₫
19 D159 x 6.5 ống đúc 12 293,33 21.818₫ 6.399.874₫ 24.000₫ 7.039.861₫
20 D168 x 7.1 ống đúc 12 338,05 22.273₫ 7.529.388₫ 24.500₫ 8.282.326₫
21 D127 x 6.0 ống đúc 6 107,4 22.273₫ 2.392.120₫ 24.500₫ 2.631.332₫
22 D114 x 6.0 ống đúc 6 95,88 22.273₫ 2.135.535₫ 24.500₫ 2.349.089₫
23 D219 x 8.0 ống đúc 12 499,5 22.273₫ 11.125.364₫ 24.500₫ 12.237.900₫
24 D219 x 12.0 ống đúc 12 735,06 22.273₫ 16.371.991₫ 24.500₫ 18.009.191₫
25 D273 x 8.0 ống đúc 11,8 616,89 22.273₫ 13.739.991₫ 24.500₫ 15.113.990₫
26 D323 x 10.0 ống đúc 11,8 910,79 22.273₫ 20.286.026₫ 24.500₫ 22.314.628₫
27 D508 x 8.0 6 591,84 16.818₫ 9.953.565₫ 18.500₫ 10.948.922₫
28 D508 x 10.0 6 736,84 16.364₫ 12.057.650₫ 18.000₫ 13.263.415₫
29 D610 x 8.0 hàn xoắn 6 712,57 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
30 D610 x 10.0 hàn xoắn 6 887,76 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
31 D712 x 8.0 hàn xoắn 5,8 805,53 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
32 D812 x 8.0 hàn xoắn 5,8 919,95 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
33 D26 - D60 x 3.8-5.5mm C20 Duc 6 1 21.818₫ 21.818₫ 24.000₫ 24.000₫

Top

 (0) 0913399839