: Mở cửa từ 8h00 - 18h00 hàng ngày

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

Hotline: 0913 399839

Tel: 024.36983893

Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Fanpage

Thống kế Online

Tổng truy cập
0147546
Trong tháng
001174
Trong tuần
001000
Trong ngày
000174
Trực tuyến
000006

Thép ống (công nghiệp) Steel Pipes - ASTM A53

Hỗ trợ bán hàng

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

Hotline: 0913 399839 | Tel: 024.36983893 | Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Giá chưa VAT Tổng giá chưa VAT Giá có VAT Tổng giá có VAT Đặt hàng
(m) (Kg) (Đ/Kg) (Đ/Kg)
1 D26 - D60 x 3.8-5.5mm C20 Duc 6 1 20.818₫ 20.818₫ 22.900₫ 22.900₫
2 D76 - D 219 x 4.5 - 12.0mm C20 đúc 6 1 20.818₫ 20.818₫ 22.900₫ 22.900₫
3 D 141.3 x 3.96m ống hàn 6 80,47 15.455₫ 1.243.664₫ 17.001₫ 1.368.030₫
4 D 141.3 x 4.78 ống hàn 6 96,55 15.455₫ 1.492.180₫ 17.001₫ 1.641.398₫
5 D168 x 3.96 ống hàn 6 96,11 16.364₫ 1.572.744₫ 18.000₫ 1.730.018₫
6 D168 x 4.78 ống hàn 6 115,44 16.364₫ 1.889.060₫ 18.000₫ 2.077.966₫
7 D219 x 3.96 ống hàn 6 126,06 16.364₫ 2.062.846₫ 18.000₫ 2.269.130₫
8 D219 x 4.78 ống hàn 6 151,58 16.364₫ 2.480.455₫ 18.000₫ 2.728.501₫
9 D219 x 5.16 ống hàn 6 163,34 16.364₫ 2.672.896₫ 18.000₫ 2.940.185₫
10 D219 x 6.35 ống hàn 6 199,89 16.364₫ 3.271.000₫ 18.000₫ 3.598.100₫
11 D325 x 6.35 ống hàn 6 299,38 17.090₫ 5.116.404₫ 18.799₫ 5.628.045₫
12 D355 x 6.35 ống hàn 6 21.327,6 17.090₫ 364.488.684₫ 18.799₫ 400.937.552₫
13 D273 x 6.35 ống hàn 6 250,53 17.090₫ 4.281.558₫ 18.799₫ 4.709.713₫
14 D273,1 x 5.56 ống hàn 6 220,1 17.090₫ 3.761.509₫ 18.799₫ 4.137.660₫
15 D355,6 x 7.92 ống hàn 6 407,43 17.090₫ 6.962.979₫ 18.799₫ 7.659.277₫
16 D355,6 x 9.53 ống hàn 6 487,98 17.090₫ 8.339.578₫ 18.799₫ 9.173.536₫
17 D406,4 x 8,18 ống hàn 6 481,97 17.090₫ 8.236.867₫ 18.799₫ 9.060.554₫
18 D 508 x 6.35 ống hàn 6 471,12 17.182₫ 8.094.784₫ 18.900₫ 8.904.262₫
19 D609.6 x 9,5 ống hàn 6 843,51 17.182₫ 14.493.189₫ 18.900₫ 15.942.508₫
20 D159 x 6.5 ống đúc 12 293,33 20.818₫ 6.106.544₫ 22.900₫ 6.717.198₫
21 D168,3 x 7.11 ống đúc 6.0 169,57 20.273₫ 3.437.693₫ 22.300₫ 3.781.462₫
22 D141.3 x 6.55 ống đúc 6 130,56 20.273₫ 2.646.843₫ 22.300₫ 2.911.527₫
23 D114.3 x 6.02 ống đúc 6 96,42 20.273₫ 1.954.723₫ 22.300₫ 2.150.195₫
24 D219.1 x 8.18 ống đúc 6 255,18 20.273₫ 5.173.264₫ 22.300₫ 5.690.591₫
25 D219.1 x 10.31 ống đúc 6.0 318,36 20.273₫ 6.454.112₫ 22.300₫ 7.099.524₫
26 D273 x 9.27 ống đúc 6.0 361,68 20.273₫ 7.332.339₫ 22.300₫ 8.065.573₫
27 D323.9 x 10.31ống đúc 11,8 478,14 20.818₫ 9.953.919₫ 22.900₫ 10.949.310₫
28 D508 x 9.53 ống đúc 6 702,54 20.818₫ 14.625.478₫ 22.900₫ 16.088.025₫
29 D508 x 12.7 ống đúc 6 930,3 20.818₫ 19.366.985₫ 22.900₫ 21.303.684₫
30 D610 x 9.53 ống đúc 6 846,3 21.727₫ 18.387.560₫ 23.900₫ 20.226.316₫
31 D610 x 14.3 ống đúc 6 1.259,82 21.727₫ 27.372.109₫ 23.900₫ 30.109.320₫
32 D457.2 x 7.92 Ống đúc 6.0 526,26 20.818₫ 10.955.681₫ 22.900₫ 12.051.249₫
33 D457.2 x 9.53 ống đúc 6.0 630,96 20.818₫ 13.135.325₫ 22.900₫ 14.448.858₫

Top

 (0) 0913399839