: Mở cửa từ 8h00 - 18h00 hàng ngày

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

Hotline: 0913 399839

Tel: 024.36983893

Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Fanpage

Thống kế Online

Tổng truy cập
0147539
Trong tháng
001167
Trong tuần
001000
Trong ngày
000167
Trực tuyến
000006

Thép tròn hợp kim S45C-40Cr-SMn

Hỗ trợ bán hàng

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

Hotline: 0913 399839 | Tel: 024.36983893 | Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Giá chưa VAT Tổng giá chưa VAT Giá có VAT Tổng giá có VAT Đặt hàng
(m) (Kg) (Đ/Kg) (Đ/Kg)
1 S45C D40 x 6m 6 60,41 15.000₫ 906.150₫ 16.500₫ 996.765₫
2 S45C D50 x 6m 6 92,4 15.000₫ 1.386.000₫ 16.500₫ 1.524.600₫
3 S45C D55 x 6m 6 113 15.000₫ 1.695.000₫ 16.500₫ 1.864.500₫
4 C45 D 26 x 6m 6 25,9 15.000₫ 388.500₫ 16.500₫ 427.350₫
5 S45C F 48 x 6m 85,22 16.364₫ 1.394.540₫ 18.000₫ 1.533.994₫
6 S45C F 250 x 6m 6 2.312 17.727₫ 40.984.824₫ 19.500₫ 45.083.306₫
7 S45C F 260 x 6m 6 2.5 17.727₫ 443.175₫ 19.500₫ 487.493₫
8 S45C F 270 x 6m 6 2.697 17.727₫ 47.809.719₫ 19.500₫ 52.590.691₫
9 S45C F 280 x 6m 6 2.9 17.727₫ 514.083₫ 19.500₫ 565.491₫
10 S45C F 300 x 6m 6 3.33 19.091₫ 6.357.303₫ 21.000₫ 6.993.033₫
11 S45C D12 6 5.43 16.000₫ 8.688.000₫ 17.600₫ 9.556.800₫
12 S45C D13 6 6.38 15.000₫ 9.570.000₫ 16.500₫ 10.527.000₫
13 S45C D14 6 7,6 15.000₫ 114.000₫ 16.500₫ 125.400₫
14 S45C D15 6 8.49 15.000₫ 12.735.000₫ 16.500₫ 14.008.500₫
15 S45C D16 6 9,8 15.000₫ 147.000₫ 16.500₫ 161.700₫
16 S45C D18 6 12,2 15.000₫ 183.000₫ 16.500₫ 201.300₫
17 S45C D 20 x 6m 6 15,2 15.000₫ 228.000₫ 16.500₫ 250.800₫
18 S45C D 22 x 6m 6 18,5 15.000₫ 277.500₫ 16.500₫ 305.250₫
19 S45C D 24 x 6m 6 22 15.000₫ 330.000₫ 16.500₫ 363.000₫
20 S45C D25 x 6m 6 24 15.000₫ 360.000₫ 16.500₫ 396.000₫
21 S45C D 26 x 6m 6 25.52 15.000₫ 38.280.000₫ 16.500₫ 42.108.000₫
22 S45C D28 x 6m 6 29.6 15.000₫ 4.440.000₫ 16.500₫ 4.884.000₫
23 S45C D 27 x 6m 6 27.52 15.000₫ 41.280.000₫ 16.500₫ 45.408.000₫
24 S45C D30 x 6m 6 33.98 15.000₫ 50.970.000₫ 16.500₫ 56.067.000₫
25 S45C D36 x 6m 6 48,5 15.000₫ 727.500₫ 16.500₫ 800.250₫
26 C45 D32 x 6m 6 38,5 15.000₫ 577.500₫ 16.500₫ 635.250₫
27 S45C D35 x 6m 6 46.25 15.000₫ 69.375.000₫ 16.500₫ 76.312.500₫
28 40Cr D32 x 6m 6 38,66 16.000₫ 618.560₫ 17.600₫ 680.416₫
29 40Cr D 35 x 6m 6 46,5 16.000₫ 744.000₫ 17.600₫ 818.400₫
30 S45C D42 x 6m 6 62 15.000₫ 930.000₫ 16.500₫ 1.023.000₫
31 S45C D45 x 6m 6 76,5 15.000₫ 1.147.500₫ 16.500₫ 1.262.250₫
32 S45C D60 x 6m 6 135,5 16.364₫ 2.217.322₫ 18.000₫ 2.439.054₫
33 S45C D65 x 6m 6 157 15.000₫ 2.355.000₫ 16.500₫ 2.590.500₫
34 S45C D70 x 6m 6 183 15.000₫ 2.745.000₫ 16.500₫ 3.019.500₫
35 S45C D75 x 6m 6 211,01 15.000₫ 3.165.150₫ 16.500₫ 3.481.665₫
36 S45C D80 x 6m 6 237,8 16.364₫ 3.891.359₫ 18.000₫ 4.280.495₫
37 S45C D85 x 6m 6 273 15.000₫ 4.095.000₫ 16.500₫ 4.504.500₫
38 S45C D90 x 6m 6 297,6 15.000₫ 4.464.000₫ 16.500₫ 4.910.400₫
39 S45C D110x6m 6 450,01 15.000₫ 6.750.150₫ 16.500₫ 7.425.165₫
40 S45C D100 x 6m 6 375 16.364₫ 6.136.500₫ 18.000₫ 6.750.150₫
41 S45C D120 x 6m 6 525,6 15.000₫ 7.884.000₫ 16.500₫ 8.672.400₫
42 S45C D130 x 6m 6 637 15.364₫ 9.786.868₫ 16.900₫ 10.765.555₫
43 S45C D140 x 6m 6 725 15.364₫ 11.138.900₫ 16.900₫ 12.252.790₫
44 S45C D150 x 6m 6 832,32 15.636₫ 13.014.156₫ 17.200₫ 14.315.571₫
45 S45C D160 x 6m 6 947 15.636₫ 14.807.292₫ 17.200₫ 16.288.021₫
46 S45C D170 x 6m 1.069 16.000₫ 17.104.000₫ 17.600₫ 18.814.400₫
47 S45C D180 x 6m 6 1.198 16.000₫ 19.168.000₫ 17.600₫ 21.084.800₫
48 S45C D190 x 6m 6 1.335 16.000₫ 21.360.000₫ 17.600₫ 23.496.000₫
49 40Cr D38 x 6m 53,4 16.000₫ 854.400₫ 17.600₫ 939.840₫
50 S45C D200 x 6m 6 1.48 16.273₫ 2.408.404₫ 17.900₫ 2.649.244₫
51 S45C D210 x 6m 6 1.632 16.273₫ 26.557.536₫ 17.900₫ 29.213.290₫
52 S45C D220 x 6m 6 1.79 16.273₫ 2.912.867₫ 17.900₫ 3.204.154₫
53 S45C D230 x 6m 6 1.957 16.636₫ 32.556.652₫ 18.300₫ 35.812.317₫
54 S45C D240 x 6m 6 2.131 16.636₫ 35.451.316₫ 18.300₫ 38.996.448₫

Top

 (0) 0913399839