: Mở cửa từ 8h00 - 18h00 hàng ngày

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

Hotline: 0913 399839

Tel: 024.36983893

Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Fanpage

Thống kế Online

Tổng truy cập
0350576
Trong tháng
003970
Trong tuần
000691
Trong ngày
000113
Trực tuyến
000003

Thép tròn hợp kim S45C-40Cr-SMn

Hỗ trợ bán hàng

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

Hotline: 0913 399839 | Tel: 024.36983893 | Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Giá chưa VAT Tổng giá chưa VAT Giá có VAT Tổng giá có VAT Đặt hàng
(m) (Kg) (Đ/Kg) (Đ/Kg)
1 S45C D40 x 6m 6 60,41 13.636₫ 823.751₫ 15.000₫ 906.126₫
2 S45C D50 x 6m 6 92,4 13.636₫ 1.259.966₫ 15.000₫ 1.385.963₫
3 S45C D55 x 6m 6 113 13.636₫ 1.540.868₫ 15.000₫ 1.694.955₫
4 C45 D 26 x 6m 6 25,9 13.636₫ 353.172₫ 15.000₫ 388.490₫
5 S45C F 48 x 6m 85,22 13.636₫ 1.162.060₫ 15.000₫ 1.278.266₫
6 S45C F 250 x 6m 6 2.312 15.273₫ 35.311.176₫ 16.800₫ 38.842.294₫
7 S45C F 260 x 6m 6 2.5 15.273₫ 381.825₫ 16.800₫ 420.008₫
8 S45C F 270 x 6m 6 2.697 15.273₫ 41.191.281₫ 16.800₫ 45.310.409₫
9 S45C F 280 x 6m 6 2.9 15.727₫ 456.083₫ 17.300₫ 501.691₫
10 S45C F 300 x 6m 6 3.33 15.727₫ 5.237.091₫ 17.300₫ 5.760.800₫
11 S45C D12 6 5.43 14.000₫ 7.602.000₫ 15.400₫ 8.362.200₫
12 S45C D13 6 6.38 14.000₫ 8.932.000₫ 15.400₫ 9.825.200₫
13 S45C D14 6 7,6 13.455₫ 102.258₫ 14.801₫ 112.484₫
14 S45C D15 6 8.49 13.455₫ 11.423.295₫ 14.801₫ 12.565.625₫
15 S45C D16 6 9,8 13.455₫ 131.859₫ 14.801₫ 145.045₫
16 S45C D18 6 12,2 13.455₫ 164.151₫ 14.801₫ 180.566₫
17 S45C D 20 x 6m 6 15,2 13.455₫ 204.516₫ 14.801₫ 224.968₫
18 S45C D 22 x 6m 6 18,5 13.455₫ 248.918₫ 14.801₫ 273.809₫
19 S45C D 24 x 6m 6 22 13.455₫ 296.010₫ 14.801₫ 325.611₫
20 S45C D25 x 6m 6 24 13.455₫ 322.920₫ 14.801₫ 355.212₫
21 S45C D 26 x 6m 6 25.52 13.455₫ 34.337.160₫ 14.801₫ 37.770.876₫
22 S45C D28 x 6m 6 29.6 13.455₫ 3.982.680₫ 14.801₫ 4.380.948₫
23 S45C D 27 x 6m 6 27.52 13.455₫ 37.028.160₫ 14.801₫ 40.730.976₫
24 S45C D30 x 6m 6 33.98 13.455₫ 45.720.090₫ 14.801₫ 50.292.099₫
25 S45C D36 x 6m 6 48,5 13.455₫ 652.568₫ 14.801₫ 717.824₫
26 S45C D32 x 6m 6 38,5 13.455₫ 518.018₫ 14.801₫ 569.819₫
27 S45C D35 x 6m 6 46.25 13.455₫ 62.229.375₫ 14.801₫ 68.452.313₫
28 40Cr D32 x 6m 6 38,66 14.364₫ 555.312₫ 15.800₫ 610.843₫
29 40Cr D 35 x 6m 6 46,5 14.364₫ 667.926₫ 15.800₫ 734.719₫
30 S45C D42 x 6m 6 62 13.455₫ 834.210₫ 14.801₫ 917.631₫
31 S45C D45 x 6m 6 76,5 13.455₫ 1.029.308₫ 14.801₫ 1.132.238₫
32 S45C D60 x 6m 6 135,5 13.455₫ 1.823.153₫ 14.801₫ 2.005.468₫
33 S45C D65 x 6m 6 157 13.455₫ 2.112.435₫ 14.801₫ 2.323.679₫
34 S45C D70 x 6m 6 183 13.455₫ 2.462.265₫ 14.801₫ 2.708.492₫
35 S45C D75 x 6m 6 211,01 13.455₫ 2.839.140₫ 14.801₫ 3.123.054₫
36 S45C D80 x 6m 6 237,8 13.455₫ 3.199.599₫ 14.801₫ 3.519.559₫
37 S45C D85 x 6m 6 273 13.455₫ 3.673.215₫ 14.801₫ 4.040.537₫
38 S45C D90 x 6m 6 297,6 13.455₫ 4.004.208₫ 14.801₫ 4.404.629₫
39 S45C D110x6m 6 450,01 13.455₫ 6.054.885₫ 14.801₫ 6.660.373₫
40 S45C D100 x 6m 6 375 13.455₫ 5.045.625₫ 14.801₫ 5.550.188₫
41 S45C D120 x 6m 6 525,6 13.455₫ 7.071.948₫ 14.801₫ 7.779.143₫
42 S45C D130 x 6m 6 637 13.636₫ 8.686.132₫ 15.000₫ 9.554.745₫
43 S45C D140 x 6m 6 725 13.636₫ 9.886.100₫ 15.000₫ 10.874.710₫
44 S45C D150 x 6m 6 832,32 13.636₫ 11.349.516₫ 15.000₫ 12.484.467₫
45 S45C D160 x 6m 6 947 13.636₫ 12.913.292₫ 15.000₫ 14.204.621₫
46 S45C D170 x 6m 1.069 13.636₫ 14.576.884₫ 15.000₫ 16.034.572₫
47 S45C D180 x 6m 6 1.198 13.636₫ 16.335.928₫ 15.000₫ 17.969.521₫
48 S45C D190 x 6m 6 1.335 14.182₫ 18.932.970₫ 15.600₫ 20.826.267₫
49 40Cr D38 x 6m 53,4 14.364₫ 767.038₫ 15.800₫ 843.741₫
50 S45C D200 x 6m 6 1.48 14.182₫ 2.098.936₫ 15.600₫ 2.308.830₫
51 S45C D210 x 6m 6 1.632 14.182₫ 23.145.024₫ 15.600₫ 25.459.526₫
52 S45C D220 x 6m 6 1.79 14.364₫ 2.571.156₫ 15.800₫ 2.828.272₫
53 S45C D230 x 6m 6 1.957 14.364₫ 28.110.348₫ 15.800₫ 30.921.383₫
54 S45C D240 x 6m 6 2.131 14.364₫ 30.609.684₫ 15.800₫ 33.670.652₫

Top

 (0) 0913399839