: Mở cửa từ 8h00 - 18h00 hàng ngày

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

Hotline: 0913 399839

Tel: 024.36983893

Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Fanpage

Thống kế Online

Tổng truy cập
0080236
Trong tháng
007433
Trong tuần
000394
Trong ngày
000150
Trực tuyến
000012

Thép tròn hợp kim S45C-40Cr-SMn

Hỗ trợ bán hàng

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

Hotline: 0913 399839 | Tel: 024.36983893 | Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Giá chưa VAT Tổng giá chưa VAT Giá có VAT Tổng giá có VAT Đặt hàng
(m) (Kg) (Đ/Kg) (Đ/Kg)
1 S45C F14x6m 6 7,6 16.364₫ 124.366₫ 18.000₫ 136.803₫
2 S45C F16 x 6m 6 9,8 16.364₫ 160.367₫ 18.000₫ 176.404₫
3 S45C F 18 x 6m 6 12,2 16.364₫ 199.641₫ 18.000₫ 219.605₫
4 S45C F 20 x 6m 6 15,2 16.364₫ 248.733₫ 18.000₫ 273.606₫
5 S45C F 22 x 6m 6 18,5 16.364₫ 302.734₫ 18.000₫ 333.007₫
6 S45C F 24 x 6m 6 22 16.364₫ 360.008₫ 18.000₫ 396.009₫
7 S45C F 25 x 6m 6 24 16.364₫ 392.736₫ 18.000₫ 432.010₫
8 S45C F 28 x 6m 6 29,5 16.364₫ 482.738₫ 18.000₫ 531.012₫
9 S45C F 30 x 6m 6 33,7 16.364₫ 551.467₫ 18.000₫ 606.613₫
10 S45C F 35 x 6m 6 46,5 16.364₫ 760.926₫ 18.000₫ 837.019₫
11 S45C F 36 x 6m 6 48,5 16.364₫ 793.654₫ 18.000₫ 873.019₫
12 S45C F 40 x 6m 6 6 16.364₫ 98.184₫ 18.000₫ 108.002₫
13 S45C F 42 x 6m 6 62 16.364₫ 1.014.568₫ 18.000₫ 1.116.025₫
14 S45C F 45 x 6m 6 76,5 16.364₫ 1.251.846₫ 18.000₫ 1.377.031₫
15 S45C F 50 x 6m 6 92,4 16.364₫ 1.512.034₫ 18.000₫ 1.663.237₫
16 S45C F 55 x 6m 6 113 16.364₫ 1.849.132₫ 18.000₫ 2.034.045₫
17 S45C F 60 x 6m 6 135,5 16.364₫ 2.217.322₫ 18.000₫ 2.439.054₫
18 S45C F 65 x 6m 6 157 16.364₫ 2.569.148₫ 18.000₫ 2.826.063₫
19 S45C F 70 x 6m 6 183 16.364₫ 2.994.612₫ 18.000₫ 3.294.073₫
20 S45C F 75 x 6m 6 211,01 16.364₫ 3.452.968₫ 18.000₫ 3.798.264₫
21 S45C F 80 x 6m 6 237,8 16.364₫ 3.891.359₫ 18.000₫ 4.280.495₫
22 S45C F 85 x 6m 6 273 16.364₫ 4.467.372₫ 18.000₫ 4.914.109₫
23 S45C F 90 x 6m 6 297,6 16.364₫ 4.869.926₫ 18.000₫ 5.356.919₫
24 S45C F 100 x 6m 6 375 16.364₫ 6.136.500₫ 18.000₫ 6.750.150₫
25 S45C F 120 x 6m 6 525,6 16.364₫ 8.600.918₫ 18.000₫ 9.461.010₫
26 S45C F 130 x 6m 6 637 16.364₫ 10.423.868₫ 18.000₫ 11.466.255₫
27 S45C F110x6m 6 450,01 16.364₫ 7.363.964₫ 18.000₫ 8.100.360₫
28 S45C F 140 x 6m 6 725 16.364₫ 11.863.900₫ 18.000₫ 13.050.290₫
29 S45C F 150 x 6m 6 832,32 16.364₫ 13.620.084₫ 18.000₫ 14.982.093₫
30 S45C F 160 x 6m 6 947 16.364₫ 15.496.708₫ 18.000₫ 17.046.379₫
31 C45F26 x 6m 6 25,9 16.364₫ 423.828₫ 18.000₫ 466.210₫
32 C45F32 x 6m 6 38,5 16.364₫ 630.014₫ 18.000₫ 693.015₫
33 S45C F 38 x 6m 53,4 16.364₫ 873.838₫ 18.000₫ 961.221₫
34 S45C F 48 x 6m 85,22 16.364₫ 1.394.540₫ 18.000₫ 1.533.994₫
35 S45C F 170 x 6m 1.069 16.364₫ 17.493.116₫ 18.000₫ 19.242.428₫
36 S45C F 180 x 6m 6 1.198 17.273₫ 20.693.054₫ 19.000₫ 22.762.359₫
37 S45C F 190 x 6m 6 1.335 17.273₫ 23.059.455₫ 19.000₫ 25.365.401₫
38 S45C F 200 x 6m 6 1.48 17.273₫ 2.556.404₫ 19.000₫ 2.812.044₫
39 S45C F 210 x 6m 6 1.632 17.727₫ 28.930.464₫ 19.500₫ 31.823.510₫
40 S45C F 220 x 6m 6 1.79 17.727₫ 3.173.133₫ 19.500₫ 3.490.446₫
41 S45C F 230 x 6m 6 1.957 17.727₫ 34.691.739₫ 19.500₫ 38.160.913₫
42 S45C F 240 x 6m 6 2.131 17.727₫ 37.776.237₫ 19.500₫ 41.553.861₫
43 S45C F 250 x 6m 6 2.312 17.727₫ 40.984.824₫ 19.500₫ 45.083.306₫
44 S45C F 260 x 6m 6 2.5 17.727₫ 443.175₫ 19.500₫ 487.493₫
45 S45C F 270 x 6m 6 2.697 17.727₫ 47.809.719₫ 19.500₫ 52.590.691₫
46 S45C F 280 x 6m 6 2.9 17.727₫ 514.083₫ 19.500₫ 565.491₫
47 S45C F 300 x 6m 6 3.33 19.091₫ 6.357.303₫ 21.000₫ 6.993.033₫

Top

 (0) 0913399839