: Mở cửa từ 8h00 - 18h00 hàng ngày

Hỗ trợ bán hàng

Hỗ trợ bán hàng

Hotline: 0913 399839

Tel: 024.36983893

Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Fanpage

Thống kế Online

Tổng truy cập
0458519
Trong tháng
002282
Trong tuần
001252
Trong ngày
000042
Trực tuyến
000005

Tin Tuc

Hỗ trợ bán hàng

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

Hotline: 0913 399839 | Tel: 024.36983893 | Fax : 0243 698 3896

Email: thepviet.vn@gmail.com

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Giá chưa VAT Tổng giá chưa VAT Giá có VAT Tổng giá có VAT Đặt hàng
(m) (Kg) (Đ/Kg) (Đ/Kg)
1 Ray P11x80.5x66x32x7x6000mm 6 67,2 19.636₫ 1.319.539₫ 21.600₫ 1.451.493₫
2 Ray P18x90x80x40x10x8000mm 8 144,48 19.636₫ 2.837.009₫ 21.600₫ 3.120.710₫
3 Ray P24x107x92x51x10.9x10000mm(55Q) 8 195,7 19.636₫ 3.842.765₫ 21.600₫ 4.227.042₫
4 Ray P43x140x114x70x14.5x12500mm (71Mn) 12,5 558,12 20.636₫ 11.517.364₫ 22.700₫ 12.669.101₫
5 Ray P38x134x114x68x13x12500mm 12,5 484,13 20.636₫ 9.990.507₫ 22.700₫ 10.989.557₫
6 Ray QU70x120x120x70x28x12000mm (71Mn) 12 633,6 22.090₫ 13.996.224₫ 24.299₫ 15.395.846₫
7 Ray QU80x130x130x80x32x12000mm 12 764,28 22.090₫ 16.882.945₫ 24.299₫ 18.571.240₫
8 Ray P30x108x108x60.3x12.3x10000mm 1 301 19.818₫ 5.965.218₫ 21.800₫ 6.561.740₫
9 Ray P15x6000mm 6 9 19.818₫ 178.362₫ 21.800₫ 196.198₫
10 Ray P50x12500mm (71Mn) 12,5 643,88 20.636₫ 13.287.108₫ 22.700₫ 14.615.818₫
11 Ray QU100x12000mm (71Mn) 12 1.067,52 21.545₫ 22.999.718₫ 23.700₫ 25.299.690₫
12 Ray QU120x12000mm (71Mn) 12 1.717,2 21.545₫ 36.997.074₫ 23.700₫ 40.696.781₫
13 Ray P30x8000mm (Q235B) 8 24 19.091₫ 458.184₫ 21.000₫ 504.002₫
14 Ray P24x8000mm (Q235B) 8 192 19.091₫ 3.665.472₫ 21.000₫ 4.032.019₫
15 S45C D40 x 6m 6 60,41 18.636₫ 1.125.801₫ 20.500₫ 1.238.381₫
16 S45C D50 x 6m 6 92,4 18.636₫ 1.721.966₫ 20.500₫ 1.894.163₫
17 S45C D55 x 6m 6 113 18.636₫ 2.105.868₫ 20.500₫ 2.316.455₫
18 C45 D 26 x 6m 6 25,9 18.636₫ 482.672₫ 20.500₫ 530.940₫
19 S45C D48 x 6m 85,22 18.636₫ 1.588.160₫ 20.500₫ 1.746.976₫
20 S45C F 250 x 6m 6 2.312 19.273₫ 44.559.176₫ 21.200₫ 49.015.094₫
21 S45C F 260 x 6m 6 2.5 19.273₫ 481.825₫ 21.200₫ 530.008₫
22 S45C F 270 x 6m 6 2.697 19.273₫ 51.979.281₫ 21.200₫ 57.177.209₫
23 S45C F 280 x 6m 6 2.9 19.727₫ 572.083₫ 21.700₫ 629.291₫
24 S45C F 300 x 6m 6 3.33 19.727₫ 6.569.091₫ 21.700₫ 7.226.000₫
25 ISP Type IV( 400x170x15.5) 12 913,2 15.900₫ 14.519.880₫ 17.490₫ 15.971.868₫
26 S45C D12 6 5.43 14.000₫ 7.602.000₫ 15.400₫ 8.362.200₫
27 ISP Type III (400x 125 x 13) 7 420,09 14.364₫ 6.034.173₫ 15.800₫ 6.637.590₫
28 S45C D13 6 6.38 14.000₫ 8.932.000₫ 15.400₫ 9.825.200₫
29 S45C D14 6 7,6 13.455₫ 102.258₫ 14.801₫ 112.484₫
30 S45C D15 6 8.49 13.455₫ 11.423.295₫ 14.801₫ 12.565.625₫
31 S45C D16 6 9,8 13.455₫ 131.859₫ 14.801₫ 145.045₫
32 S45C D18 6 12,2 13.455₫ 164.151₫ 14.801₫ 180.566₫
33 S45C D 20 x 6m 6 15,2 13.455₫ 204.516₫ 14.801₫ 224.968₫
34 S45C D 22 x 6m 6 18,5 13.455₫ 248.918₫ 14.801₫ 273.809₫
35 S45C D 24 x 6m 6 22 13.455₫ 296.010₫ 14.801₫ 325.611₫
36 S45C D25 x 6m 6 24 13.455₫ 322.920₫ 14.801₫ 355.212₫
37 S45C D 26 x 6m 6 25.52 13.455₫ 34.337.160₫ 14.801₫ 37.770.876₫
38 S45C D28 x 6m 6 29.6 13.455₫ 3.982.680₫ 14.801₫ 4.380.948₫
39 S45C D 27 x 6m 6 27.52 13.455₫ 37.028.160₫ 14.801₫ 40.730.976₫
40 S45C D30 x 6m 6 33.98 13.455₫ 45.720.090₫ 14.801₫ 50.292.099₫
41 S45C D36 x 6m 6 48,5 13.455₫ 652.568₫ 14.801₫ 717.824₫
42 S45C D32 x 6m 6 38,5 13.455₫ 518.018₫ 14.801₫ 569.819₫
43 S45C D35 x 6m 6 46.25 13.455₫ 62.229.375₫ 14.801₫ 68.452.313₫
44 40Cr D32 x 6m 6 38,66 14.364₫ 555.312₫ 15.800₫ 610.843₫
45 40Cr D 35 x 6m 6 46,5 14.364₫ 667.926₫ 15.800₫ 734.719₫
46 S45C D42 x 6m 6 62 13.455₫ 834.210₫ 14.801₫ 917.631₫
47 S45C D45 x 6m 6 76,5 13.455₫ 1.029.308₫ 14.801₫ 1.132.238₫
48 S45C D60 x 6m 6 135,5 13.455₫ 1.823.153₫ 14.801₫ 2.005.468₫
49 S45C D65 x 6m 6 157 13.455₫ 2.112.435₫ 14.801₫ 2.323.679₫
50 S45C D70 x 6m 6 183 13.455₫ 2.462.265₫ 14.801₫ 2.708.492₫
51 S45C D75 x 6m 6 211,01 13.455₫ 2.839.140₫ 14.801₫ 3.123.054₫
52 S45C D80 x 6m 6 237,8 13.455₫ 3.199.599₫ 14.801₫ 3.519.559₫
53 S45C D85 x 6m 6 273 13.455₫ 3.673.215₫ 14.801₫ 4.040.537₫
54 S45C D90 x 6m 6 297,6 13.455₫ 4.004.208₫ 14.801₫ 4.404.629₫
55 S45C D110x6m 6 450,01 13.455₫ 6.054.885₫ 14.801₫ 6.660.373₫
56 S45C D100 x 6m 6 375 13.455₫ 5.045.625₫ 14.801₫ 5.550.188₫
57 S45C D120 x 6m 6 525,6 13.455₫ 7.071.948₫ 14.801₫ 7.779.143₫
58 S45C D130 x 6m 6 637 13.636₫ 8.686.132₫ 15.000₫ 9.554.745₫
59 S45C D140 x 6m 6 725 13.636₫ 9.886.100₫ 15.000₫ 10.874.710₫
60 S45C D150 x 6m 6 832,32 13.636₫ 11.349.516₫ 15.000₫ 12.484.467₫
61 S45C D160 x 6m 6 947 13.636₫ 12.913.292₫ 15.000₫ 14.204.621₫
62 S45C D170 x 6m 1.069 13.636₫ 14.576.884₫ 15.000₫ 16.034.572₫
63 S45C D180 x 6m 6 1.198 13.636₫ 16.335.928₫ 15.000₫ 17.969.521₫
64 S45C D190 x 6m 6 1.335 14.182₫ 18.932.970₫ 15.600₫ 20.826.267₫
65 40Cr D38 x 6m 53,4 14.364₫ 767.038₫ 15.800₫ 843.741₫
66 S45C D200 x 6m 6 1.48 14.182₫ 2.098.936₫ 15.600₫ 2.308.830₫
67 S45C D210 x 6m 6 1.632 14.182₫ 23.145.024₫ 15.600₫ 25.459.526₫
68 S45C D220 x 6m 6 1.79 14.364₫ 2.571.156₫ 15.800₫ 2.828.272₫
69 S45C D230 x 6m 6 1.957 14.364₫ 28.110.348₫ 15.800₫ 30.921.383₫
70 S45C D240 x 6m 6 2.131 14.364₫ 30.609.684₫ 15.800₫ 33.670.652₫

Top

 (0) 0913399839